עתירות

מכתבים

ניירות עמדה

מאמרים

המאבק בריכוזיות במשק הישראלי (שליטת בנק לאומי בחברת מגדל)
מאמר מאת ע"ד נילי אבן-חן ויוסף קלמנוביץ 

הרפורמה במשק החשמל

הפורום לבחינת הרפורמה במשק החשמל קם כדי לבחון את התהליכים שננקטו ושעתידים להינקט במסגרת הרפורמה המוצעת לשינויים מבניים בתחום משק החשמל. בכלל תהליכים אלו, עסק הפורום גם בתהליכי קבלת ההחלטות, היבטים הליכיים של שקיפות, תשתית עובדתית
וחוקית, במבט צופה עבר כמו גם כלפי העתיד.
במסגרת פעילות הפורום קיבלנו על עצמנו לאסוף ולנתח את כל החומר הרלוונטי בנושא כל זאת החל מתחילתה של הרפורמה במשק החשמל ועד היום. למעשה, זוהי הפעם הראשונה בה נעשה ניסיון להקיף את כלל היבטי הרפורמה בצורה סדורה – החלטות ממשלה, עבודתן של וועדות וצוותים בין-משרדיים וחקיקה בנושא משק החשמל – תוך ניסיון ליצור חוט מקשר בין הדברים.

נספחים

דוחות ומסמכי מדיניות
דין וחשבון הוועדה לבדיקת תעריפי החשמל (דו"ח פוגל)
דין וחשבון הוועדה לבחינת זיכיון חברת החשמל לישראל (דו"ח ורדי), עמ' 1-74
דין וחשבון הוועדה לבחינת זיכיון חברת החשמל לישראל (דו"ח ורדי), עמ' 75-207
דין וחשבון משק החשמל בישראל – ארגון מחדש (דו"ח ביניים) (דו"ח צ'ימנסקי)
דין וחשבון הוועדה ליישום שינויים מבניים במשק החשמל – כתב המינוי (דו"ח מראני)
דו"ח סופי – תקציר מנהלים: בחינת המבנה המוצע למקטע החלוקה והאספקה בישראל (דו"ח מקינזי)
דין וחשבון בנושא הרפורמה של אספקת החשמל לישראל (דו"ח KPMG)
State of Israel: Inter-Ministerial Steering Committee on Electric Sector Reform (דו"ח דלויט)
משק החשמל של מדינת ישראל – מסמך מדיניות (שינויים מבניים)
מסמך עקרונות רכישת חשמל מיצרני חשמל פרטיים על ידי מנהל המערכת
 דברי הסבר להחלטות ממשלה בנושא משק החשמל (החלטות מרכזיות)
 
תכנית האב למשק האנרגיה בישראל – זמין גם באתר האינטרנט www.ecoenergy.co.il
 תכנית האב למשק האנרגיה בישראל – מבנים משקיים מומלצים 
תכנית האב למשק האנרגיה בישראל – תמהיל אופטימלי של מקורות אנרגיה ראשוניים לייצור חשמל בישראל
תכנית האב למשק האנרגיה בישראל – מדיניות המו"פ 
תכנית האב למשק האנרגיה בישראל – קווים מנחים למדיניות שימור האנרגיה
תכנית האב למשק האנרגיה בישראל – סיכום ותכנית חומש 


English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il