הפעילות הכלכלית

הפעילות במגוון נושאים אשר להם השלכות ואופי כלכליים, בתחומים רבים ושונים: חשיפת קשרי ההון והשלטון, מכירת נכסי המדינה ומשאבי הטבע בנזיד עדשים, מינויים  
בלתי ראויים, שקיפות ותקינות הליכי קבלת החלטות - לכולם השפעה ישירה על יעילותה של הממשלה ועל חסכון במשאבי ציבור וכן לאחריות לכספי הציבור מצד נושאי משרה.

 

סיכום פעילות המחלקה לשנת 2016  
 

 

עדכון על הפעילות וההישגים בחודשים האחרונים

מעודכן לינואר 2017

הישג חשוב: אושרה בוועדה הצעת החוק לצמצום ריכוזיות הבנקים

התנועה נאבקת כבר שנים במצב של ריכוזיות הבנקים – כאשר הציבור משלם מכיסו סכומים עצומים על כך שאין מספיק תחרות בתחום הבנקים והאשראי. היינו שם מהרגע הראשון - מול ועדת שטרום וועדות נוספות שדנו בנושא, בהגשת ניירות עמדה מקצועיים בשלבים שונים של התהליך, בניסוח הצעות קונקרטיות לשינוי והשלמת הצעת החוק, ובפעולה נמרצת מול חברי הכנסת ובעיקר בעמידה כחומה בצורה מול גדודי הלוביסטים ששלחו הבנקים במטרה לסכל והחליש את הרפורמה – ובסופו של דבר לא רק שהצעת החוק עברה בוועדת הרפורמות – אלא גם הצלחנו להכניס אליה סעיפים, תוספות ושינויים קריטיים ביותר. בין השאר, בזכות הצעת החוק והשינויים שהצלחנו להכניס לתוכה, שני הבנקים הגדולים במדינה יצטרכו למכור את חברות כרטיסי האשראי שבבעלותן והם לא יוכלו יותר לעסוק בתפעול והנפקה של כרטיסי אשראי – ובכך סוף סוף, אחרי שנים, שוק האשראי יפתח לתחרות; בנוסף, בזכות ההצעה לא רק בנקים יוכלו לקבל רישוין מחברת סליקת האשראי; אחוזי האחזקה הריכוזיים בחברה יצומצמו משמעותית – ל-10% בלבד; שוק ההלוואות יפתח לתחרות; והכי חשוב – לחוק הזה יהיו שיניים, וסנקציות פליליות יחכו למי שיעבור על חלק מסעיפיו; החוק צפוי להביא להוזלה משמעותית בתשלומים שמשלם הציבור הרחב לבנקים וסוף סוף להילחם במצב הריכוזי של השוק.

הישג – משרד האוצר מתנגד למכירת הפנסיה של הישראלים לסין

אחרי שפעם אחר פעם נעשו ניסיונות למכור את החברות השולטות בפנסיות ובחסכונות של הישראלים לחברות סיניות (חלקן של חשודים בפלילים!) – ניסיונות שנבלמו לאחר התערבות התנועה, כעת ישנו ניסיון חדש לעשות זאת ולמכור את "הפניקס" לחברת Yango הסינית - כלומר, להעביר את הפנסיות שחסכנו כל החיים לידיים זרות, שאינן כפופות לחוק ולרגולציה הישראלים – מהלך מסוכן ביותר. לאחר שהתנועה פעלה מול האוצר בנושא, במשרד פרסמו עמדה המתנגדת לעסקה- מה שמהווה התקדמות משמעותית במניעתה; העסקאות הללו מסוכנות מסיבות רבות: ההעברה מיד ליד של השליטה בפנסיות במקום החזרת השליטה לציבור וקיבוע המצב הריכוזי המסוכן של שוק הפנסיות; ההעברה של השליטה לתאגיד זר שהרשויות בישראל עלולות להתקשות לפקח עליו ולוודא שהוא שומר על אינטרס האזרחים החוסכים לפנסיה; העברת השליטה דווקא לחברה סינית – שוק שהחוב בו גדל פי שלוש בשנים האחרונות ושהשקיפות בו היא מהנמוכות בעולם; בנוסף לביטול העברת השליטה לסין, התנועה דורשת גם להנפיק את מניות החברה לציבור וכך לפזרן ולהחזירן לציבור במקום לשמר את המצב הריכוזי המסוכן.

הישג לציבור – לראשונה חוק הריכוזיות בלם התרחבות מונופוליסטית של טייקון

הוועדה לצמצום הריכוזיות מנעה מהחברה לישראל של משפחת עופר להתרחב גם לתחום הנפט – הוועדה הפעילה את סמכותה על-פי חוק הריכוזיות (שסייענו רבות בניסוחו וקידומו). הקביעה הגיעה לאחר שפנינו לוועדה בדרישה שתעשה כן; לאחר שהחברות בבעלות משפחת עופר כבר השתלטו על ים המלח, התפלת המים, חציבת הפוספטים, בזן וזיקוק הדלק – שיקולי הריכוזיות והתחרותיות חייבים לאפשר לחברות אחרות להיות אלה שייכנסו לתחום הנפט ופצלי השמן – ולא שוב לחברות של משפחת עופר. זוהי הפעם הראשונה שוועדת הריכוזיות משתמשת בסמכות שניתן לה מתוקף חוק הריכוזיות כדי לבלום את התרחבות ריכוזי הכוח המונופוליסטים במשק. אך יותר מכך – כולנו זוכרים איך לפני כמה חודשים "כימיקלים לישראל" (גם בבעלות עופר) ניצלה את כוחה המונופוליסטי בתחום כריית הפוספטים כדי לשתק את כל הדרום בניסיון לסחוט את הממשלה. הדבר מבהיר עוד יותר מדוע אסור לאפשר לחברות הללו להרחיב ולקבע את המונופולים שלהן.

התקדמות ממשית במאבק בתספורות החוב: המלצות התנועה הוכנסו להצעת חוק ממשלתית

אחרי שנים שהציבור הישראלי כסף בכמויות מדהימות שקשה להעריך עקב תספורות חוב לטייקונים על חשבון כספי החסכונות והפנסיות של הציבור – הלחץ הציבורי, שלתנועה היה בו חלק משמעותי, הביא להקמת ועדת אנדורן – שבחנה את הנושא והגישה את המלצותיה. התנועה ליוותה את עבודת הוועדה בכל שלביה, הופיעה בפניה, הגישה לה ניירות עמדה מפורטים ביותר ובהם הצעות קונקרטיות ומהותיות בנוגע להגבלת תספורות החוב. מרבית המלצותיה של התנועה, בפרט בנוגע לשלבים של ניהול הסדר החוב, תוכנו והשלכותיו על החברה הלווה- אומצו בדו"ח הוועדה. המלצות הוועדה ובתוכן עמדות התנועה עובדו להצעת חוק ממשלתית. התנועה ממשיכה לעקוב וללוות של שלבי החקיקה של הצעה זו, ובמקביל קידמה הצעת חוק משלה להנהיג קלון כלכלי נגד מבצעי תספורות חוב.

צעד חשוב במאבק ביוקר המחיה: ריסון הכוח המונופוליסטי לגבות מחירים מופרזים

בחודשים האחרונים פורסם שבכוונת הממונה על ההגבלים העסקיים לשנות את מדיניות רשות ההגבלים העסקיים ולהפסיק להכריז על גביית מחיר מופרז על ידי בעל מונופול כניצול כוח מונופוליסטי לרעה. המשמעות של כוונה זו, אם תמומש, תהיה פגיעה אנושה במאבק ביוקר המחיה – והיא גם מנוגדת להיגיון הברור לפיו גביית מחירים מופרזים היא מהסממנים המובהקים של מונופול המנצל את כוחו ואת העדר התחרות לרעה. לאור זאת התנועה הגישה נייר עמדה מקצועי ומפורט בנושא על מנת להשאיר את איסור המחיר המופרז בתוקף. האיסור מביא לצעדי ריסון משמעותיים ובמקרים רבים מונע גביית מחיר מופרז. מאבק התנועה נחל הישג ראשוני כאשר פורסם כי הרשות להגבלים עסקיים תשקול לפעול לפי עמדת התנועה ולהכריז על מחיר מופרז כניצול לרעה של כוח מונופוליסטי – במקרים בהם אין דרך אחרת לקדם תחרות.

האם השופט הסתיר את קשריו ונתן יחס מועדף למיליארדר? הישג: תלונתנו נמצאה מוצדקת!

בתקשורת פורסם שהשופט דורות "שכח" לספר שהוא נמצא במצב של ניגוד עניינים עם המיליארדר שרגא בירן, לשעבר מבעלי מגה. לפני מינויו של דורות לשופט – הוא ייצג כעורך דין פרטי חברות שבבעלותו של בירן. השופט פסק לבירן מס מופחת על הדירות שבבעלותו – 10% בלבד במקום 50% שדרשו ברשות המיסים – ובכך 1.5 מיליון ₪ נמנעו מהקופה הציבורית; בעקבות כך, התנועה הגישה תלונה לנציב תלונות הציבור והתלונה נמצאה מוצדקת. השופט אף הודה כי שגה בכך שלא הצהיר על קשריו לפרוטוקול.

לא לתת את הבורסה במתנה לבנקים!

בימים אלה מקדם משרד האוצר רפורמה לשינוי מבנה הבורסה. לעמדת התנועה הצעת החוק הראשונית כפי שהוצעה ע"י האוצר, יוצרת מונופול בבורסה, לא מקדמת תחרות ולא תוביל להורדת מחירי העמלות הנגבות על ידי הבנקים. אם החוק יעבור המשמעות תהיה שתינתן "מתנה" של חצי מיליארד שקלים (שעל פי הערכות אף עלולה להגיע לשני מיליארד), לבנקים חברי הבורסה. בנוסף, החוק מנטרל כל תחרות בשוק הסליקה בישראל; לאור זאת התנועה מלווה את הרפורמה ומנסה להכניס שינויים מהותיים בהצעת החוק. פעילות זו של התנועה כבר נושאת הישגים ראשונים – בוצעו שני שינויים משמעותיים בהצעת החוק: ההישג הראשון הינו בקביעת הסדר המחייב את חברי הבורסה לפרסם באופן שקוף מידע אודות עמלות, והשני הוא בקביעת מנגנון לאכיפת מכירת האחזקות העודפות של חברי הבורסה; התנועה ממשיכה לטפל בנושא מול ועדת הכספים – כדי להפסיק את ניגודי העניינים האפשריים; להביא להפרדה בין בעלי המניות בבורסה לחברים בה; להביא להפרדה בין בעלי הבורסה לבעלי המסלקה; הורדת העמלות הגבוהות המשולמות ע"י הציבור; ולדאוג לזכויות הציבור בנכסי הבורסה.

אחרי שהצלחנו למנוע את העברתה במחטף – עתרנו לבג"צ כדי לעצור את קומבינת הדולפינריום לחלוטין

פרשה חמורה המעלה ריח של קשרי הון-שלטון: טייקוני נדל"ן אמורים לקבל – על חשבון כספי הציבור -הטבת ענק בזכויות נדל"ן המוערכת בשווי של כ-1.3 מיליארד₪ תמורת פינוי מתחם הדולפינריום המוזנח ששוויו המוערך הוא פי 30 פחות מזה – כל זאת עפ"י העסקה שנרקמה עם עיריית ת"א. התנועה פעלה רבות מול הוועדה לתכנון ובנייה, רשות מקרקעי ישראל וגורמים אחרים בנושא – אחרי שהצלחנו לעצור את הניסיון להעביר את הדברים במחטף בוועדה המחוזית - הגשנו התנגדות לוועדה המקומית, אך נראה שהקומבינה ממשיכה, ולכן עתרנו לבג"צ: אי אפשר לתת "מתנה" חריגה כל כך ליזם פרטי.

הישגים נוספים – מספר דוגמאות מתוך רבות

מינוי יו"ר לוועדה המייעצת במועצה הלאומית לכלכלה – שהתנהלה ללא יו"ר; חובת פרסום הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית באתר הכנסת; סויג הפטור ממכרז שניתן לחברת רכש התרופות שראל; פרסום החלטות מועצת מקרקעי ישראל באופן שקוף; נתונים מתוך מערכת המחשוב הממשלתית יפורסמו באתר משרד האוצר; קידום מינויים בוועדה המוניטרית הפועלת בהרכב חסר; תוקנו הכשלים במכרז מינוי מנהל רשות המים. ועוד...

Tanıtım Filmi Seslendirme

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il