תגובת התנועה לאיכות השלטון לדין וחשבון על חריגות שכר לכאורה בגופים ציבוריים לשנת 2015

תגובת התנועה לאיכות השלטון לדין וחשבון על חריגות שכר לכאורה בגופים ציבוריים לשנת 2015
ופעילות יחידת האכיפה ויחידת החקירות בשנת 2016
12.9.17


"מהדו"ח משתקפת תמונה עגומה, לפיה גם בחלוף עשרים שנות פעילות לאכיפת תקינות השכר בגופים הציבוריים, עדיין קיימות חריגות שכר בקרב כ-10% מהגופים המתוקצבים והנתמכים על ידי המדינה. נתונים אלה מעלים שאלות ותהיות בדבר אפקטיביות ההרתעה של מנגנוני האכיפה המונהגים כיום. 
בייחוד הדברים אמורים, לאור המחסור באמצעי אכיפה כנגד הגורמים המאשרים את חריגות השכר, והיעדר הקורלציה בין הסנקציות המוטלות עליהם, לבין חומרת העבירות הכלכליות המבוצעות על ידם. עבירות הפוגעות פגיעה חמורה בטוהר המידות בגופים אלו ובחוסנה של הקופה הציבורית.
כמו כן, יש לתת את הדעת על כך שתמונת המצב המשתקפת מן הדו"ח, מסתמנת כחמורה פחות מחומרת היקפן הראלי של חריגות השכר המבוצעות בישראל. חשוב להבחין כי החריגות המוצגות בדו"ח נבחנו ביחס לשיעור השינוי מהשנה הקודמת, וכי לא נערכה במקביל בדיקה של החריגות בהשוואה לבסיס השכר, אשר למעשה, היא היא החריגה האמתית."

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il