התנועה לאיכות השלטון מבקשת להצטרף כ"ידיד בית המשפט" במסגרת עתירה לבג"צ שהוגשה כנגד פעילותה של מועצת הדבש

כו' באלול תשע"ז, 17.9.17

הודעה לתקשורת

התנועה לאיכות השלטון מבקשת להצטרף כ"ידיד בית המשפט" במסגרת עתירה לבג"צ שהוגשה כנגד פעילותה של מועצת הדבש

 

העתירה, שהוגשה על ידי 'פורום קהלת' ודבוראים שנפגעו מפעילות מועצת הדבש, יוצאת נגד חוקיות התקנות שמכוחן מועצת הדבש מגבילה חלוקת רישיונות והיתרים הנדרשים לייצור דבש.

הבקשה שהוגשה על ידי התנועה מדגישה את הצורך לנקוט פעולות מיידיות לתיקון המצב הפוגעני והבלתי חוקי, ולא להמתין להשלמת הליך החקיקה בנושא – שמתעכב מזה שלוש וחצי שנים עקב לחצים שמופעלים על חברי הכנסת

רקע

בחודש מאי השנה הוגשה עתירה לבג"צ בשם שני דבוראים ו'פורום קהלת', המופנית כנגד חוקיותה של חקיקת המשנה שמכוחה מגבילה מועצת הדבש חלוקת רישיונות לגידול דבורים וייצור דבש ו"היתרי רעייה" (נקודות בהן מותר להניח כוורות).

בעתירה נטען כי מועצת הדבש עושה שימוש פוגעני ובלתי חוקי בסמכויותיה, באופן שמשרת את מגדלי הדבש הגדולים (שמיוצגים במועצה) ופוגע במגדלים הקטנים – והכל חרף כשלים מהותיים שקשורים בפעילות המועצה, ובראשם העובדה שהיא משמשת כרגולטור על אף שמדובר בגוף פרטי הנשלט על ידי מגדלי הדבש הגדולים במשק, תוך ניגוד עניינים מהותי (הגוף המפקח נשלט על ידי הגופים המפוקחים הגדולים).

העתירה מראה כי חקיקת המשנה שמסדירה את סמכויות מועצת הדבש לחלק רישיונות והיתרים לייצור דבש – חסרת בסיס חוקי: חקיקת המשנה שנוגעת לרישיונות מתבססת על חוק פיקוח שנועד לספק מצרכים חיוניים בשעת חירום, וחקיקת המשנה שנוגעת להיתרים מתבססת על חוק שעוסק ברביית בעלי חיים (ולא בחלוקת זיכיונות ומשאבים). המשמעות היא, כי פעילות מועצת הדבש פוגעת פגיעה קשה בחופש העיסוק והקניין – ללא הסמכה חוקית נאותה, ולכן יש לבטל או לצמצם את חקיקת המשנה שמכוחה היא פועלת.

 

התנועה לאיכות השלטון הגישה היום (יום א') בקשת "ידיד בית המשפט" במסגרת העתירה לבג"צ. בקשת הידיד מתמקדת בטענה, שהמדינה חייבת לתקן את המצב באופן מיידי, על ידי תיקון חקיקת המשנה הבעייתית - ואינה יכולה לחכות לסיומו של הליך חקיקה שהתחיל לצורך הסדרת הנושא בחקיקה ראשית. הליך החקיקה המדובר התחיל לפני שלוש וחצי שנים - ובזמן הזה התקיימו רק 4 ישיבות בוועדת הכלכלה, ואושרו שני תתי-סעיפים בלבד מתוך הצעת החוק.[1]

התנועה מציינת שיש כוחות גדולים שפועלים כדי שהצעת החוק לא תאושר, ולכן חובתה של המדינה לדאוג לכך שכבר בתקופת הביניים עד לסיום החקיקה, יינקטו אמצעים לצמצום הפעילות הבלתי חוקית של מועצת הדבש ולצמצום הפגיעה ביצרני הדבש והצרכנים. למעשה, משרד החקלאות עצמו הודה כי המצב הקיים – בעייתי, וכי יש להסדיר מחדש את אופן אסדרת התחום. לפיכך, מן הראוי לעשות זאת בהקדם ולא להמתין לסיום הליך החקיקה.

גם השהיה או דחייה של העתירה על ידי בית המשפט, בנימוק ש"מתקיים הליך חקיקה להסדרת הנושא" - תביא לתוצאה בעייתית, של המשך פגיעה בזכויות יסוד, תוך התבססות על הליך חקיקה שמצוי בתחילתו ואין לו מעמד נורמטיבי מחייב.

 

מדובר  במקרה חריג של אסדרה המבוצעת על ידי גוף פרטי, אינטרסנטי, הפועל בניגוד עניינים מובנה ופוגע, הלכה למעשה, בזכויות יסוד של הדבוראים וכן של ציבור רחב נוסף.

על מדינת ישראל לפעול לאלתר בכדי לבטל  את פעילות המועצה לייצור ושיווק דבש, בכל הנוגע להענקת רישיונות והיתרים בתחום הדבש. זאת משעה שבכל רגע בו מתמשך הליך החקיקה ממשיכה המועצה לפעול באופן הפוגע בזכויות יסוד של העותרים הדבוראים.

מדינת ישראל אינה יכולה להמשיך ולהיתלות בהליך חקיקה שנמשך למעלה משלוש וחצי שנים, בו טרם אושר ולו סעיף אחד בשלמותו. משמעות הדבר היא המשך פגיעה בזכויות יסוד של הדבוראי.[1] הצעת חוק להסדרת הצבה של כוורות וייצור דבש, התשע"ד-2014.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il