בקשה לתיקון הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין יישוב סכסוכים שהמדינה צד להם

כ"ג באלול תשע"ז, 14.9.17 

הודעה לתקשורת

בקשה לתיקון הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין יישוב סכסוכים שהמדינה צד להם

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ"ש ומפצירה בו לפעול על מנת לקדם את השינויים המוצעים ע"י התנועה ולקדמם ולהחילם כנורמה מחייבת וללא עיכובים

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ"ש בחודש מאי השנה בעניין הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניין יישוב סכסוכים שהמדינה צד להם זאת, בעקבות עניינה של השופטת (בדימוס) הילה כהן, אשר פוטרה עקב תפקוד לקוי והתנהלות פגומה, וההכרעה באשר למענק פרישתה ניתנה בפסק בוררות לא מנומק ולא מפורט.

לאור התרחשויות אלו, התנועה העלתה שלוש הצעות לשיפור שקיפות ההליך וההגנה על האינטרס הציבורי במקרים בהם סכסוך שהמדינה צד לו מוכרע בדרך של בוררות; ראשית, לקבוע בהנחיות כי בפסקי בוררות שהמדינה צד להם תחול חובת הנמקה; שנית, לקבוע בהנחיות שבמקרים אלו תחול חובת פרסום; ושלישית, קביעת סכום מקסימלי להעברת סכסוך מעין זה לבוררות.

מלבד בקשות לעדכונים שופטים על התקדמות תהליך בחינת הצעדים המבוקשים בפניות התנועה, העבירה התנועה נייר עמדה נוסף, בו עמדה על מנגנון הסייגים הראוי לחובת ההנמקה והפרסום, במידה שתוטל כזו.

עם זאת ובחלוף כמעט שנה וחצי מפניות התנועה, נראה כי ההתקדמות בנושא נעצרה והנהלים טרם גובשו או הובאו לאישורו של היועץ המשפטי לממשלה.

השינויים שפורטו בפנייה הראשונה של התנועה בהרחבה, בצירוף מנגנון הסייגים שהוצע הם הכרחיים ומתבקשים, והתנועה מפצירה ביועמ"ש לפעול על מנת לקדמם ולהחילם כנורמה מחייבת בהקדם האפשרי, וללא עיכובים נוספים.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il