חילוט כספי ערבויות והחזרת כספי אגרות תדרים לחברת "גולן טלקום"

כ"ו באלול, התשע"ז 17.9.2017

הודעה לתקשורת

חילוט כספי ערבויות והחזרת כספי אגרות תדרים לחברת "גולן טלקום"

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה למשרד התקשורת לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים להליך חילוט מידי גולן טלקום

 

מזה מספר חודשים, עומדת התנועה בקשר עם משרד התקשורת באשר להטלת סנקציות וביטול הטבות רגולטוריות לחברת "גולן טלקום", עקב הפרות בוטות של רישיונה שבוצעו.

באופן ספציפי – התייחסה התנועה לשני צעדים שננקטו על ידי משרד התקשורת; האחד, חילוט כספי ערבויות שהוטל על החברה על ידי המשרד בחודש אוגוסט 2016, בסך 30 מיליון ₪, כסנקציה על הפרות תנאי רישיונה; השני, כוונה להחזיר לחברה כספי אגרות תדרים בסך 45 מיליון ₪.

באשר להחזר כספי האגרות, לאחר תכתובת עם משרד התקשורת ועם משרד המשפטים, הוחלט לבסוף שלא לקבל את עמדת התנועה ולהחזיר את הכספים לגולן.

באשר לחילוט הכספים, ביום 8.8.17 פורסם, כי שר התקשורת איוב קרא החליט לדחות את ערעורה של גולן, לאשרר את ההחלטה הקודמת, ולחלט לה סכום של 27 מיליון ₪ (הפחתה של שלושה מיליון ₪ בוצעה עקב אישור הסכם השיתוף של גולן עם חברת "אלקטרה").

 

נוכח הדברים, מבקשת התנועה לאיכות השלטון ממשרד התקשורת לקבל מידע ומסמכים הנוגעים להליך חילוט מידי גולן ובהם מסמכים המפרטים את החלטת השר לדחות את ערעורה של גולן, ובכלל זאת הנימוקים לקבלת ההחלטה וכן מסמכים המפרטים את המועד בו חולטו הכספים, וככל שאלו טרם חולטו – לוחות הזמנים הצפויים לחילוטם.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il