וועדה לבחינת סמכויות הנהלת משרד האוצר

כ"ב אלול, תשע"ז 13.9.17

הודעה לתקשורת

 

וועדה לבחינת סמכויות הנהלת משרד האוצר

 

התנועה לאיכות שלטון פנתה למשרד האוצר בבקשה נוספת לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לניגודי עניינים פוטנציאליים בעבודת הוועדה לבחינת סמכויות הנהלת משרד האוצר.

 

בחודש יולי השנה פנתה התנועה אל משרד האוצר בבקשה לקבל מידע ומסמכים הנוגעים לניגודי עניינים פוטנציאליים בעבודתה של הוועדה לבחינת סמכויות הנהלת משרד האוצר.

בין החומרים אותה בקשה התנועה כתב המינוי של הוועדה וכל מסמך הקשור בניגודי עניינים פוטנציאליים של חברי הוועדה, ובכלל זאת תכתובות, תרשומות, חוות דעת, רשימת ניגודי עניינים פוטנציאליים, הצהרות החברים בעניין זה, הסדרים או הסכמים למניעת ניגודי עניינים וכל כיוצא בזה.

חודש לאחר מכן קיבלה התנועה את התייחסות משרד האוצר אך ללא התייחסות כלל למסמכים שהתבקשו בבקשה, וחלף זאת הכילה תיאור מילולי של עניינים שונים הנוגעים לניגודי עניינים פוטנציאליים של חברי הוועדה.

נוכח הדברים ביקשה התנועה בשנית להעביר את המידע והמסמכים הרלוונטיים לאו לחלופין לציין מפורשות כי אין המשרד סבור שנהיתן למוסרו.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il