איומים כנגד חברת מועצת העיר אשדוד גב' הלן גלבר

24.9.17 ד' בתשרי תשע"ז

הודעה לתקשורת

איומים כנגד חברת מועצת העיר אשדוד גב' הלן גלבר

התנועה לאיכות השלטון פנתה ליועמ"ש, מפכ"ל המשטרה בבקשה לפעול על מנת לבחון את תוכן המכתב אשר נשלח לגב' גלבר ואת התנהלות הגורמים האמורים כנגדה בתור חברת מועצת העיריה ולבדוק האם עולים הם כדי עבירה פלילית של ניסיון לסחיטה באיומים.

 

לידי התנועה לאיכות השלטון הגיע מכתב אשר נשלח מטעם גורמים עסקיים שונים הפועלים בתחומי העיר אשדוד, אל חברת מועצת העיר, הגב' הלן גלבר. במכתב האמור מתרים הגורמים, באמצעות משרד עוה"ד כספי ושות', כי בכוונתם לפתוח בהליכים משפטיים כנגד הגב' גלבר בגין נזקים כלכליים אשר לטענתם נגרמו להם בעקבות פעילותה הציבורית של חברת המועצה, תוך כדי מילוי תפקידה השלטוני בכובעיה השונים כחברה בוועדות העירייה.

וכך, במכתב אשר נשלח באופן אישי אל הגב' גלבר, ואשר כותרתו הינה "התנהלות פסולה", מועלות טענות שונות כנגד פעילותה הציבורית של הגב' גלבר, נבחרת ציבור וחברת מועצה במועצת העיר, פעילות אשר לטענת הגורמים העסקיים נועדה להכשיל יוזמות עסקיות של אותם גורמים מתוך מניעים זרים שאינם מן העניין.

עוד נאמר במכתב, כי כתוצאה מפעילותה הציבורית של הגב' גלבר נגרמו לגורמים עסקיים אלו נזקים כספיים "בגין עיכוב בקידום ואישור פרויקטים, אשר מסתכמים במילוני שקלים רבים". לפיכך, פוסקים הגורמים במכתבם כי הם רואים בגב' גלבר כמי שפועלת מתוך ניגודי עניינים ומתוך שיקולים זרים – מבלי שניתן כל הסבר לקביעה עלומה זו או הובאה כל אסמכתא לכך, וכן שבכוונתם להגיש תביעה כספית בסך מילוני ש"ח כנגד חברת המועצה בגין אותם נזקים עלומים.

מתוך מכלול הנסיבות, ולאור דרך ניסוחו של המכתב, עולה חשש ממשי כי אין המדובר אלא בניסיון נואל ופסול לאיים, להשתיק ולשתק את עבודת נבחרת ציבור אשר ממלאת את תפקידה בהתאם לחובת הנאמנות שלה לציבור שולחיה ועל פי תפיסתה את האינטרס הציבורי, ומבלי שקיים כל ביסוס לטענות החמורות המושמעות במכתב.

מכתב זה לבדו, עומד כניסיון חמור לשיבוש עבודתה של הרשות המקומית, ומשום ניסיון לשבש ולשתק את פעילותה הציבורית של הגב' גלבר כנבחרת ציבור תוך ניסיון בוטה לאיים עליה על מנת שתחדל מביצוע עבודתה כנבחרת ציבור בדרך הנכונה בעיניה ובעיני ציבור בוחריה.

ישנה חשיבות ראשונה במעלה בהגנה על שיקול דעתו של נבחר הציבור הממלא תפקיד שלטוני, על מנת שיוכל להמשיך ולבצע את תפקידו למען הציבור ללא החשש והצורך להיות מוטרד מאיום תביעות נזיקין כנגדו, דבר אשר אין חולק כי עלול להשפיע על שיקול דעתו בקבלת החלטות ובביצוע תפקידו כהלכה.

במידה ואכן אלו הם פני הדברים, אנו סבורים כי האינטרס הציבורי ואמון הציבור בנבחריו מחייב את מערכת אכיפת החוק, אשר אתם העומדים בראשה, לפעול על מנת למצות את ההליך הפלילי בגין מי מן המעורבים, זאת לשם הגנה על שיקול דעתם העצמאי של נבחרי הציבור בישראל ומניעתו של כל ניסיון להכנסת "שיקול זר" שאינו מן העניין ו/או חששות, לשיקול דעתם של אלו.

"סימונה" של חברת מועצה, וניסיון השתקתה ושיתוק פעילותה העצמאית של נבחרת ציבור במדינת ישראל מרסק את היסודות עליהן נשענת הדמוקרטיה הישראלית. פרקטיקה נפסדת זו, אם תקנה לה שביתה, תפגע פגיעה אנושה בשיטת המשטר הישראלית, ויש לטפל בפרשה זו באופן נחרץ.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il