הבטחת גיבוי לתשתיות הולכת הגז ממאגר "תמר"

ה' בתשרי תשע"ח, 25.9.17

 

הודעה לתקשורת

הבטחת גיבוי לתשתיות הולכת הגז ממאגר "תמר"

 

בעקבות הפסקת אספקת הגז, נראה כי ברור מעל כל ספק כי קיים הכרח בהקמת צינור נוסף ממאגר תמר. ככל שמשרד האנרגיה סבור אחר, דורשת התנועה כי יספק באופן דחוף תכנית אלטרנטיבית ליצירת יתירות במערכת אספקות הגז, אשר תעמוד לבחינה ציבורית בשקיפות מלאה.

כפי שעולה באופן ברור מאירועי הימים האחרונים, לתלות בצינור הולכה אחד בלבד ממאגר "תמר" יש השלכות דרמטיות במספר מישורים בעת שיבוש פעולתו; השלכות כלכליות, לאור העלויות הגבוהות של שימוש בחומרים חלופיים; השלכות סביבתית ובריאותית, בשל ההשפעות האקולוגיות של שימוש בחומרים אלו; והשלכות ביטחונית, שכן  במהלך לחימה, תלות בצינור אחד בלבד תאפשר לצדדים הלוחמים בישראל לשבש את משק החשמל בקלות, על ידי ניטרולו.

התלות הבלעדית של משק הגז הטבעי במאגר "תמר", צפויה להימשך, לפי הערכות, עוד כשלוש שנים לפחות (עד לפיתוחו של מאגר "לוויתן"),  וכל אחת מן ההשלכות הללו מקבלת משקל משמעותי וגורלי, כפי שניתן לראות מהתמודדות המשק הישראלי בפועל בימים אלו ממש, תחת מצב חירום.

הצורך בגיבוי לתשתיות הולכת הגז בכלל, והצורך בהקמת צינור שני מ"תמר" בפרט, הועלו בעבר על ידי התנועה, על ידי ארגונים חברתיים נוספים, וכן על ידי שלל גורמים רגולטוריים ומקצועיים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך, ביניהם יו"ר חברת החשמל, מר יפתח רון –טל, וראש המטה לביטחון לאומי דאז, וראש המוסד דהיום – מר יוסי כהן, אשר עמדו על הסכנות למשק האנרגיה ולביטחון המדינה בהישענות על צינור אחד בלבד.  לעמדה לפיה יש צורך בהקמת צינור נוסף, שותף גם מבקר המדינה, אשר התייחס לכך בשתי הזדמנויות שונות, הראשונה מביניהן כבר ב-2013.

לעמדה זו הייתה שותפה בעבר גם ממשלת ישראל, כאשר בהחלטת ממשלה משנת 2013, עמדה באופן מפורש על חובתה של שותפות "נובל – דלק" להקמת צינור נוסף.

על אף עמדתה הראשונית הנחרצת, עם גיבוש מתווה הגז בשנת 2015, "נשמטה" דרישה זו מהנוסח הסופי, כנגד עמדת כלל הגורמים המקצועיים המוזכרים לעיל, ובניגוד לכל היגיון רגולטורי. האינטרסים העלומים אשר הובילו את הממשלה למהלך תמוה זה, אינם ברורים ומעלים חששות לפגיעה ממשית באינטרס הציבורי.

לאור האמור לעיל, ולאור המשבר אליו נקלע המשק הישראלי, ההכרח בהקמת צינור נוסף ברור מתמיד. ככל שמשרד האנרגיה לא מקבל עמדה מקצועית זו, דורשת התנועה כי יציג במהירות האפשרית תכנית אלטרנטיבית להתמודדות עם הסכנות המשמעותיות למשק האנרגיה, כפי שאלו באות לידי ביטוי בימים אלה, בשקיפות מלאה ותוך דיון ציבורי.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il