איכות השלטון בקריאה לנשיאה נאור לחזור בה מהחלטתה לבטל את השתתפות נציג הרשות השופטת בטקס הממלכתי לציון יובל לשחרור יהודה ושומרון

                        ז' בתשרי, תשע"ח  27.9.17

הודעה לתקשורת

איכות השלטון בקריאה לנשיאה נאור לחזור בה מהחלטתה לבטל את השתתפות נציג הרשות השופטת בטקס הממלכתי לציון יובל לשחרור יהודה ושומרון

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לנשיאת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, לשקול בשנית את החלטתה ולהורות כי השתתפות נציג הרשות השופטת בטקס הממלכתי תתקיים כמתוכנן.

 

בעקבות החלטת נשיאת בית המשפט העליון ביטול השתתפותו של נציג הרשות השופטת (כב' השופט ניל הנדל) בטקס הממלכתי לציון יובל לשחרור יהודה, שומרון, בנימין, הגולן, והבקעה, פנתה התנועה לנשיאה וציינה כי קיומו של הטקס הממלכתי נקבע בהחלטת ממשלה מס' 2605 מיום 9.4.17, שכותרתה "ציון יובל לשחרור יהודה, שומרון, בנימין, הגולן, והבקעה" בה נקבע לציין יובל לשחרור יהודה, שומרון, בנימין, הגולן והבקעה באמצעות טקס ממלכתי שיתקיים בגוש עציון, ביום העלייה לכפר עציון.

החלטת הממשלה, אשר התקבלה בחודש אפריל – לא נתקפה בכלים משפטיים, ולפיכך היא תקפה.

אין מחלוקת על כך שהרשות השופטת הינה חלק מן "הממלכה" במדינת ישראל, המורכבת מרשויות המדינה השונות. אין גם חולק, כי הנוהג המקובל בטקסים ממלכתיים כולל נוכחות של נציגי "סגל א'", ובכלל זאת נציג של הרשות השופטת.

דומה כי מתן הודעה על ביטול הגעתו של נציג הרשות השופטת לטקס הממלכתי, זמן קצר לפני קיומו של הטקס הממלכתי, עלול להיתפס כהפרה של האיזון העדין בין הרשויות, וכהבעת חוסר כבוד להחלטת הממשלה. זאת, דווקא מצד הרשות שמחויבותה לכללים ולנוהגים מצופה כי תהיה מלאה.

התנועה מודעת לרגישות האופפת את הנושא ולמאמציה של הרשות השופטת להימנע ממעורבות בנושאים פוליטיים; אך דומה, כי בנסיבות העניין יש לייחס חשיבות גדולה יותר לחשש מפני פגיעה בהפרדת הרשויות ובפרט בכבוד ההדדי השורר בין הרשויות.

ככל שההחלטה נבעה מרצון להימנע מצעדים שעלולים להיתפס כנקיטת צד בנושאים השנויים במחלוקת פוליטית, תוצאת הדברים, בנסיבות שנוצרו, הייתה הפוכה. למרבה הצער, דומה כי הדבר עלול לשחק לידיהם של המבקשים לצייר את בית המשפט כשחקן במישור הפוליטי, בבחינת "בא לברך ויצא מקלל".

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il