קריאה להקמת ועדת בדיקה ממשלתית בפרשות רות דוד

         י"ב בתשרי, תשע"ח; ‏2 אוקטובר, 2017.

הודעה לתקשורת

קריאה להקמת ועדת בדיקה ממשלתית בפרשות רות דוד

 

התנועה לאיכות השלטון קוראת לשרת המשפטים, איילת שקד, להורות על הקמת ועדת בדיקה

ממשלתית שתבחן לעומק את אופן טיפולה של מערכת אכיפת החוק בפרשות רות דוד, כדי להבטיח כי פרשות אלו וגרורותיהן ייחקרו לעומק ולרוחב, במטרה להשיב את אמון הציבור בטוהר מערכת אכיפת החוק, ולהביא למיצוי הדין כלפי אלו שפגעו והשחיתו מערכת זו.

 

בשנים האחרונות פועלת התנועה למיצוי הדין ולחקירה יסודית ומעמיקה של פרשות שחיתות הנוגעות לגברת רות דוד, פרקליטת מחוז תל אביב לשעבר. על פי החשדות, במהלך כהונתה כפרקליטת מחוז תל אביב, הגב' דוד התערבה באופן פסול בהליכים פליליים אשר נוהלו בפרקליטות המחוז, וכן לא אפשרה מיצוי הליכים בפרשות שעל פניו צריכות היו להיחקר ולהגיע לבית המשפט, בין היתר, בשל קרבתה למר רונאל פישר ולמר יאיר ביטון. על פי החשדות גב' דוד עיוותה והשחיתה את מערכת אכיפת החוק. כך, פגעה במקביל הן בעשיית הצדק, והן בזכויות נחקרים וקורבנות.

חמור מכך, למרות שהועלו חשדות קשים ביותר כנגד גב' דוד, מערכת אכיפת החוק פועלת בעניינה באופן תמוה ובלתי ממצה, ומסתפקת בהגשת כתב אישום בנוגע לתקופה שלאחר פרישת רות דוד מהפרקליטות. נוכח העובדה כי גב' דוד שימשה כפרקליטת המחוז, תפקיד מרכזי במערכת אכיפת החוק, עולה לצערנו החשש שאותה המערכת מנסה להפחית מחומרת ההאשמות נגדה, בפרט בתקופת כהונתה, בה השפעתה על המערכת היתה גדולה יותר, ולא ממצה את החקירה בעניינה. זאת, בין אם בשל הרצון להגן על גורמים כאלה ואחרים ועל החלטות שהתקבלו, ובין אם מחשש לרעידות אדמה ופגיעה נוספת באמון הציבור במערכת אכיפת החוק.

כך, בחודש יוני 2016 התפרסמה החלטת היועץ המשפטי לממשלה לגנוז את תיק החקירה של גב' דוד בעבירות שוחד ומרמה והפרת אמונים, עת שימשה כפרקליטת מחוז תל אביב. בהחלטה זו קבע היועמ"ש כי "לא נמצאה מעורבות של רות דוד בתיקים בהם פישר שימש כמייצג". לגבי התיקים בהם נמצא כי הייתה מעורבת, נקבע בהחלטה כי אין "אינדיקציה לקבלת החלטות מוטות או לא סבירות בעקבות התערבות של רות דוד".

 

דומה כי החלטת היועמ"ש איננה עולה בקנה אחד עם הממצאים בשטח, באופן המחייב לשיטת התנועה בחינה חיצונית ועצמאית של התנהלות הפרקליטות בימי כהונתה של גב' דוד וכן של הליכי החקירה בעניינה. עמדתנו מבוססת על מספר פרשות, בניהן אתי אלון והאחים דדוש; תיק החקירה בעניינו של יצחק רוכברגר; חקירת החשדות בעניין בכירי קופת חולים מאוחדת; יוסי וסרמן, פרשת רשות המיסים  ושוקי משעול. בפרשות אלו  לא ברור מהו הבסיס העובדתי או המשפטי עליו הסתמך היועמ"ש בהחלטתו, כך עולה החשש כי הן לא נחקרו או לא נחקרו די צרכן.

ראוי לחקור כל תיק ותיק בו ייצג מר פישר, באופן יסודי ומעמיק, כדי להבטיח שכלל ההחלטות שנתקבלו בתיקים אלו נקיות משיקולים פסולים. אין להסתפק בבדיקה השטחית והמצומצמת אשר לצערנו נדמה כי נערכה עד כה. יודגש כי רשימת התיקים המפורטת איננה בהכרח ממצה, וייתכן וקיימות פרשות נוספות בהן התנהלה הפרקליטות באופן תמוה, לכאורה, בשל מעורבותה של גב' דוד.

נראה כי מערכת אכיפת החוק פועלת באופן תמוה אף בניהול התיק כנגד מר פישר בבית המשפט. כך, על פי כתבה מיום 21.06.17 באתר וואלה!, על פי פרוטוקול הדיון בתיק מדינת ישראל נ' ערן מלכה ואח', הביע בית המשפט המחוזי בירושלים ביקורת חריפה נגד המחלקה לחקירת שוטרים בהתנהלותה בתיק נגד מר פישר, שכן עד לאותו מועד מח"ש לא העבירה את כל חומרי החקירה להגנה למרות שעברו שנתיים מאז הגשת כתב האישום נגדו.

נוכח זאת, התנהלות מח"ש ו/או הפרקליטות עלולה לאפשר למעורבים לחמוק מעונש ולהביא לפגיעה אנושה במערכת אכיפת החוק, בלגיטימיות שלה ובאמון הציבור בה. יתר על כן, לתנועה מגיעות ידיעות על כך, שמערכת אכיפת החוק לכאורה אינה אוכפת מגבלות שהוטלו על גב' דוד, ומעניקה לה יחס מיוחד.

כשרת המשפטים, בסמכות שקד למנות ועדת בדיקה ממשלתית, לפי סעיף 8א לחוק הממשל2001. התנועה קוראת להקמת ועדת בדיקה ממשלתית, בראשות שופט בדימוס, בנושא אופן טיפולה של מערכת אכיפת החוק בפרשות רות דוד, אשר במסגרת כך גם תעמיק ותבחן את התנהלותה של הגב' דוד כפרקליטת מחוז תל אביב בשנים 2010-2002, בפרשות. זאת, נוכח הימנעות מערכת אכיפת החוק ממיצוי החקירות בעניינה.

דווקא משום שמדובר בפרקליטת מחוז לשעבר, ובחשדות חמורים הנוגעים להתנהלותה במהלך תפקידה, ובשל כך שמדובר בתפקוד מערכת חיונית ורגישה מאד, מן הראוי שתנוהל חקירה מעמיקה ומקיפה לחשיפת האמת כולה ולמיצוי מלא של הדין. זאת כדי להבטיח שלא תישארנה פינות חשוכות וכדי לאפשר את שיקום אמון הציבור במערכת, שנפגע קשות בשנים האחרונות, בין היתר בשל החשדות המיוחסים לגב' דוד.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il