איכות השלטון בעתירה לבית המשפט: משרד האוצר מתעלם בשיטתיות מפניות לפרסם מידע בעניין טיפול המשרד בהפרות מניית הזהב על ידי כי"ל

כו' בתשרי תשע"ח           16.10.17

הודעה לתקשורת

איכות השלטון בעתירה לבית המשפט: משרד האוצר מתעלם בשיטתיות מפניות לפרסם מידע בעניין טיפול המשרד בהפרות מניית הזהב על ידי כי"ל

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד משרד האוצר, בבקשה להורות למשרד האוצר למסור לה פרוטוקולים של דיונים שנערכו במשרד האוצר בעניין מסקנות דוח שנכתב באגף החשכ"ל בנוגע להפרות תנאי מניית הזהב

 

התנועה הגישה עוד בחודש אוגוסט 2016 בקשה לפי חוק חופש המידע, ובו ביקשה לקבל לידיה דו"ח ביקורת שנערך באגף החשב הכללי, העוסק בהפרות לכאורה של תנאי "מניית הזהב" של מדינת ישראל בחברת כי"ל – הפרות שאם אכן התקיימו, פגעו באינטרסים החיוניים של אזרחי מדינת ישראל במשאבי הטבע שנמסרו לכי"ל בזיכיון.

לתנועה התברר כי דוח זה הונח על שולחנו של מנכ"ל משרד האוצר כבר בחודש פברואר 2016; ברם, חרף חשיבותו הציבורית הרבה של הדוח, הוא נותר מוטל כאבן שאין לה הופכין, מעולם לא פורסם לציבור וככל הידוע לא התקבלו כל החלטות בעקבותיו – למעשה עד היום, כמעט שנתיים לאחר שהוגש (!).

משרד האוצר התעלם כליל מבקשת המידע הראשונה, תוך הפרת הוראות החוק, ולפיכך נאלצה התנועה להגיש עתירה נגד המשרד על מנת שישיב לבקשת המידע וימסור את המידע המבוקש. בין היתר התנועה ציינה את חששה כי משרד האוצר, בתפקידו כרגולטור האחראי על קיום תנאי מניית הזהב, התרשל בפעולות הפיקוח, וכי הימנעותו מטיפול בדוח (וממסירת מענה לבקשת המידע) נובעת בין היתר מניסיון לכסות על מחדליו אלה.

בדיון שהתקיים בעתירה הראשונה בחודש יולי 2017, טען בא כוח המדינה שמשרד האוצר אינו מתעלם מהנושא וקיים "בחודשים האחרונים" דיונים בעניין הדוח. לאור הצהרה זו, ובמקביל לניהול ההליך המשפטי באשר לבקשת המידע הראשונה, שטרם הסתיים, פנתה התנועה למשרד האוצר בבקשת חופש מידע נוספת, בה ביקשה לקבל מסמכים ומידע בעניין אותם דיונים שנטען כי נערכו במשרד האוצר, לרבות פרוטוקולים, תכתובות, ומסמכים נוספים.

חשיבות המידע המבוקש נגזרת מחשיבות הדוח, ויש להבינה על רקע טענות העותרת בעתירה הראשונה כי הדוח ומסקנותיו אינם זוכים לתשומת הלב הראויה להם. חשיפת המידע בדבר תוכן הדיונים – ולחלופין, בדבר מועדם, אורכם, שמות המשתפים בהם וכו', תוכל לשפוך אור על מידת הרצינות בה מתייחס משרד האוצר לדוח.

התעלמות משרד האוצר מבקשת המידע (תוך כדי שהליך משפטי באותו נושא תלוי ועומד!) – מצטרפת למקרים נוספים בהם מתעלם המשרד מבקשות מידע, והדבר מעורר חשש שמא מדובר בשיטה – פסולה מכל וכל – שמטרתה להתחמק ממסירת מידע "לא נוח" למשרד, או כזה אשר עלול להאיר אותו באור שלילי. מדובר בהתנהלות פסולה, המנוגדת למצופה מרשות מינהלית.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il