עמדת התנועה לאיכות השלטון בדבר הצעת חוק המפלגות (פריימריז)

                                                                                    ט' בחשון תשע"ח, 29.10.17

הודעה לתקשורת

עמדת התנועה לאיכות השלטון בדבר הצעת חוק המפלגות (פריימריז)

התנועה לאיכות השלטון הגישה נייר עמדה לחברי וועדת הפנים והגנת הסביבה אשר ייתן מענה לכלל הקשיים שעלו מן ההצעה.

בהתאם לאמור בישיבה שהתקיימה החודש ועל פי דברי ההסבר להצעת החוק, ההצעה מבקשת לספק פתרונות לשני כשלים שעולים כיום בבחירות המקדימות. האחד, הינו יצירת נתק בין נבחרי הציבור לבין התורמים להם, לשם הפחתת משוא הפנים וניגוד האינטרסים. השני, הינו סוגיית חוסר השוויון בין המועמדים בבחירות המקדימות.

לעמדת התנועה, הצעת החוק מעגנת את חוסר השוויון בין המועמדים השונים בבחירות המקדימות, על ידי מתן יתרון למועמדים נבחרי ציבור על פני מועמדים שאינם נבחרי ציבור ואינם נמצאים במרכז הבמה הציבורית.

המנגנונים האמורים בהצעת החוק מכילים פגיעה בעקרון השוויון ופגיעה בזכות להיבחר. שריון עקרון השוויון בבחירות, בא להגן על העקרונות המהותיים האמורים לעיל, ויכולתה של הממשלה להשיג את הרוב הנדרש לא מפחיתה מעוצמת הגירעון הדמוקרטי הנשקף מהצעת החוק.

 

המנגנון המוצע על ידי התנועה הינו מנגנון בעל שלושה רבדים, שיחולו באופן שווה על כלל המועמדים בבחירות המקדימות:

א.      איסור קבלת תרומות עבור מימון קמפיין בחירות מקדימות - תרומות על חברי כנסת מעניק יתרון למועמדים שאינם נבחרי ציבור. כדי למנוע חוסר-שוויון כאמור, מוצע לאסור קבלת תרומות מגורמים מזוהים עבור מימון קמפיין בחירות מקדימות.

ב.      הקמת פלטפורמה ממלכתית לאיסוף תרומות אנונימיות בשיטת "מימון המונים" עבור קמפיינים לבחירות מקדימות - המדינה תפעל להקמת פלטפורמה ממלכתית לאיסוף תרומות עבור מועמדים בבחירות המקדימות.

ג.       קבלת הלוואה מהמדינה, שתהפוך למענק במידה והמועמד נבחר לכנסת - הותרת מנגנון ההלוואות המוצע בהצעת החוק על כנו, אך פתיחתו לכלל המועמדים. מועמד שנבחר לכנסת החדשה לא יידרש להשיב את ההלוואה, וזו תהפוך עבורם למענק.

ונפרט.

מועמד אשר מנהל קמפיין בחירות באופן רשלני או כזה החורג מן המגבלות הקבועות בחוק – פוגע ביסודות המשטר הדמוקרטי, בטוהר המידות, בשלטון החוק, בהגינות הבחירות ובאמון הציבור במערכת השלטונית. לפיכך, תשוב ותציין התנועה כי יש להותיר בידי מבקר המדינה את הסמכות לבטל כל הוצאה שהוצאה שלא עבור הבחירות המקדימות, ללא תקרה זו או אחרת.

לסיכום, התנועה סבורה כי המנגנון המוצע לעיל הינו מנגנון ראוי ומאוזן.

על כן, תתכבד התנועה להציע לחברי הוועדה לעגן את המנגנון המוצע בנייר עמדה זה, טרם העלאתה לקריאה ראשונה. 

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il