התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הבינוי והשיכון חה"כ יואב גלנט ולשר האוצר ויו"ר קבינט הדיור, חה"כ משה כחלון בקריאה לפעול בהקדם להשלמת המהלכים לכינונה של הרשות ולמינוי מנהל ראוי ומקצועי ולקדם את מימוש יתר הוראות החוק ובניהן מינוי הועדה המייעצת.

                                                                                         כ"ב אלול, תשע"ז  13.9.17

הודעה לתקשורת

קריאה לקידום הקמת הרשות להתחדשות עירונית

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר הבינוי והשיכון חה"כ יואב גלנט ולשר האוצר ויו"ר קבינט הדיור, חה"כ משה כחלון בקריאה לפעול בהקדם להשלמת המהלכים לכינונה של הרשות ולמינוי מנהל ראוי ומקצועי ולקדם את מימוש יתר הוראות החוק ובניהן מינוי הועדה המייעצת.

 

מפרסומים בתקשורת עולה, כי כחלוף למעלה משנה מאז חקיקת חוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, אשר הקים את הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, הרשות טרם הוקמה, ולא מונה לה מנהל.  זאת, על אף שלחקיקת החוק קדם הליך חקיקה ארוך ומפרך; על אף שלנושא העיכוב הוקדש דיון מיוחד בוועדת הכלכלה של הכנסת כבר בחודש פברואר 2017; ועל אף חשיבותה העליונה של מטרת הקמת הרשות – הגדלת היצע הדיור במרקם העירוני הבנוי.

פרק זמן של שנה מאז חקיקת החוק שהקים את הרשות הינו בלתי סביר בכל קנה מידה. התנועה התנגדה בזמנו לסעיף בחוק אותו קידם שר הבינוי והשיכון, לפיו ניתן יהיה למנות מנהל לרשות ללא מכרז – והעיכוב המתמשך בהקמת הרשות מגביר את החשש כי ביסוד העניין עומדים טעמים בלתי ענייניים הקשורים בזהותו של האדם שהשר חפץ למנותו למנהל. התנועה קוראת לשר לפעול להשלמת יישום החקיקה ולמינוי מנהל ראוי ומקצועי, באופן שיאפשר לרשות להתחיל לפעול למילוי יעדיה, וזאת בהקדם האפשרי.

 

החוק אמנם לא קצב מועד אחרון למינוי מנהל ולהקמת הרשות – אך לא יכולה להיות מחלוקת כי עיכוב של שנה תמימה בתחילת פעולה של הרשות הינו בלתי סביר באופן מובהק.

סוגיית אופן מינויו של יו"ר הרשות עמדה במוקדה של מחלוקת נוקבת במהלך חקיקת החוק, ובסופו של דבר עמדת השר התקבלה ונקבע בחוק כי מינוי המנהל הראשון יהיה פטור ממכרז. העובדה שחרף זאת טרם מונה מנהל לרשות במשך שנה תמימה, מגבירה את החשש לכך שביסוד הרצון לאפשר מינוי ללא מכרז לא עמדו מניעים ענייניים ומקצועיים, אלא מניעים הקשורים בזהותו של המועמד שהשר חפץ בייקרו. עולה חשש כי לאחר שמינויו של אותו מועמד לא התאפשר, מסיבות שונות – הוקפאה הקמת הרשות, ללא טעם סביר, תוך פגיעה במימוש תכליות החוק אשר חשיבותן הציבורית רבה ביותר.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il