איכות השלטון בפנייה למשרד התקשורת לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לחוות הדעת של "עדליא" בנוגע למיזוג בזק ו-yes.

                                                                                                 ‏כ' חשון, תשע"ח 09/11/17

הודעה לתקשורת

איכות השלטון בפנייה למשרד התקשורת לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לחוות הדעת של "עדליא" בנוגע למיזוג בזק ו-yes.

בחודש יוני 2015, משרד התקשורת התקשר עם "עדליא", חברת ייעוץ כלכלית, על מנת לקבל ממנה חוות דעת כלכלית לעניין האפשרות למזג את החברות בזק ו-yes. זאת כיון, שמועצת הכבלים והלויין, עמה היה על משרד התקשורת להוועץ טרן אישור העסקה בהתאם לחוק, היתה חסרת כלכלן שיבצע עבודה מעין זו.

 לפי הפרסומים, בוצעה ההתקשרות עם "עדליא" וחמישה ימים לאחר מכן התקיימה באופן חריג ישיבה של מועצת הכבלים והלוויין עמה. בישיבה מסרה "עדליא" חוות דעת כלכלית לעניין המיזוג, כאשר לרוב ניסוח עבודות אורך זמן רב יותר מחמישה ימים.

מסקנות חוות הדעת הכלכלית היו שניתן לאשר את המיזוג ללא תנאים. כפי שפורסם, מבלי שאנשי "עדליא" נפגשו עם הגורמים המקצועיים במשרד התקשורת, שהתנגדו למיזוג בין החברות, טרם ניסוח חוות הדעת.

נוכח הדברים, התנועה מבקשת ממשרד התקשורת לקבל את חוות הדעת הכלכלית המלאה של חברת "עדליא" לעניין מיזוג החברות בזק ו-yes, כולל כל הנספחים, ואת פרוטוקול הישיבה שהתקיימה במועצת הכבלים והלוויין, שבה נכחו נציגי חברת "עדליא", במסגרתה נדונה חוות הדעת, וכן שמות הנוכחים בישיבה.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il