איכות השלטון בקריאה לכנס את מועצת הרשות השנייה לשם דיון וקביעת כללים לעניין מתן במה לאישים המורשעים בפלילים, וקוד אתי להתנהלות הזכייניות

ב' בכסלו, תשע"ח  20/11/2017    

חזרתו של אייל גולן לפריים טיים

הודעה לתקשורת

איכות השלטון בקריאה לכנס את מועצת הרשות השנייה לשם דיון וקביעת כללים לעניין מתן במה לאישים המורשעים בפלילים, וקוד אתי להתנהלות הזכייניות

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר התקשורת ולרשות השנייה בקריאה להתכנס ולדון בסוגיית חזרתו של אייל גולן לפריים טיים למרות הרשעתו בעבירות מס' חמורות, הרשעות שתכליתן מנוגדת לקיום ערכי האזרחות והדמוקרטיה, ערכים עליהם אמונה הרשות השנייה לעודד ולטפח

 

בימים האחרונים מתפרסם כי במהלך שנת 2018 צפויה לעלות באפיק 12 של הזכיינית קשת תכנית ריאליטי של כישרונות מוזיקליים אשר במרכזה יופיעו הזמרים אביב גפן ואייל גולן.

בשנת 2014, הורשע אייל גולן וחברת ההפקות שבבעלותו, בהתאם להודאותיו, בעבירות מס שונות ומגוונות כגון ניהול פנקסי חשבונות כוזבים במטרה להתחמק ממס ושימוש במרמה עורמה ותחבולה במטרה להתחמק ממס. על פי הודאתו, העלים גולן כ-1.3 מיליון ₪ מתשלומי מס תוך השמטת הכנסות ממס הכנסה, הגדלות כוזבות של ההוצאות ורכישת חשבוניות פיקטיביות

עוד באוקטובר 2013, פנתה התנועה לראשונה אל גורמים שונים ברשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו ובמשרד התקשורת במכתבים אשר מעלים על סדר היום את התופעה המדאיגה לפיה משתתפי תוכניות טלוויזיה, בעיקר בתוכניות מציאות, מופיעים בקדמת הבמה, וזאת חרף היותם חשודים, נאשמים או מורשעים בעבירות פליליות שונות. הנזק הציבורי מתחזק עוד יותר כאשר המשתתפים הינם בחזקת "שופטים" או "מנטורים", שתכניתם משודרת בשעת צפיית השיא בערוצי הזכייניות זוכה למדרוג גבוה ביותר.

בפניותינו אז, הצגנו את בקשתינו להסדיר את הנושא בהקדם האפשרי, תוך קריאה לרשות השנייה להפעיל את סמכויותיה על פי חוק הרשות השנייה ולקדם את התכליות העמודות בבסיס קיומה, ובין היתר – לדון בסוגיה האמורה ובהשלכותיה על הציבור; לבחון את הצורך בקביעת כללים ו/או הנחיות שיבטיחו את השעיית המשתתפים שעננת ההליך הפלילי מרחפת מעל ראשם.

תכליות הרשות השנייה הקבועות בחוק טומנות בחובן חובות שחלות הן על הרשות השנייה והן על בעלי הזיכיון, יחד עם סמכות רחבה של הרשות השנייה להורות לזכייניות כיצד לפעול, לקבוע כללים ולפרסם הנחיות המחייבות את הזכייניות. מקום בו הרשות נמנעת מלהפעיל סמכויותיה כדי לקדם את תכליות החוק, בנסיבות שאנו עדים להן כיום, הרשות חוטאת לתפקידה ומפרה את חובתה לקדם את האינטרס הציבורי.

הסוגיה הובאה בפני בית המשפט העליון בעתירה מס' בג"ץ 7756/13 התנועה לאיכות השלטון נ' הרשות השניה לטלויזיה ורדיו ואח' (2014). שם, ביקשה התנועה כי הרשות השנייה כגורם מפקח על שידורי הזכייניות בערוץ 2 (דאז) תפקח ותתווה את הדרך לפעילות הזכיינות, תוך קידום אזרחות טובה וחיזוק ערכי הדמוקרטיה בכלל. ובפרט כי חובה על הרשות לפעול להדחת מר פרץ ומר גולן מתפקידם כ"שופטים" בשל כתבי האישום החמורים נגדם, בעברות החותרות תחת האמנה החברתית ועקרונות הבסיס של מדינה דמוקרטית.

מדבריו של כב' השופט דנציגר בדיון מיום 28.04.2014:

 "לטעמי אילו המשיבים 4-5 [אייל גולן ומשה פרץ, בהתאמה - הח"מ] נכון לרגע זה היו עדיין בתפקיד מנטורים או תפקידים אחרים אז ייתכן שהיה מקום להתערבות... אני חושב שהיה מקום ליותר מעורבות מצידנו. אני לא בטוח שזה נכון בשלב הזה. ייתכן שהעותרת צריכה לחכות להזדמנות המתאימה. וייתכן שההזדמנות הזאת תגיע".

יחד עם זאת, ולמרות הכוונות לקיים תכנית נוספת בכיכובו של אייל גולן, התנועה סבורה שאין להמתין להתערבות בית המשפט העליון, אלא לרשות השנייה הכחלים, הסמכות והחובה להתערב ולקבוע כללים כמבוקש לפי שיקול דעתה המוקנה לה בחוק. לכל הפחות, מן הראוי שמועצת הרשות השנייה תתכנס ותדון בסוגיה ובהשלכותיה על החברה הישראלית.

כמו כן, עוד בשנת 2013 כתב נציב פניות הציבור של הרשות השנייה במכתבו אל התנועה: "בנוסף, מתכוונת הרשות השניה לפעול בקרוב ליצירתו של קוד אתי בשיתוף עם הזכיינים, שיעסוק בתנאים לשיתופים של אנשים בעלי עבר פלילי בתכניות טלוויזיה".

מלבד חזרתו האמורה של גולן, בעת האחרונה אנחנו שומעים חדשות לבקרים על תופעות מטרידות שהתרחשו, לכאורה, במשרדי הזכייניות. ככל שאכן נכתב קוד אתי כפי שהתחייבה הרשות השנייה כבר לפני ארבע שנים, לא ברור כיצד ההתרחשויות בעת האחרונה עומדות בכללים אשר נוסחו בו. בכל מקרה, במידה ואכן נוסח קוד אתי.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il