איכות השלטון בקריאה לחברי ועדת הפנים לא לתת יד להצעת חוק ההמלצות שמטרתה הגנה פרסונלית בגין מעשים לכאורה של שחיתות

ב' בכסלו תשע"ח, 20.11.17

לקראת ישבת ועדת הפנים והסביבה מחר (יום ג')

הודעה לתקשורת

איכות השלטון בקריאה לחברי ועדת הפנים לא לתת יד להצעת חוק ההמלצות שמטרתה הגנה פרסונלית בגין מעשים לכאורה של שחיתות

 

התנועה הגישה היום (יום ב') נייר עמדה לחברי ועדת הפנים והגנת הסביבה שעתידה להתכנס מחר (יום ג') בנושא הצעת החוק "חוק ההמלצות": "רבות הן ההצדקות שניתנו לקידום ההצעה, אך אין בהצדקות אלה אלא להוות אחיזת עיניים להכשרת שחיתות שלטונית, לקידום האינטרס הפרטי על פני הציבורי, ולזריית חול בעיניי הציבור בבואו לעמוד על טיב נבחריו".

 

הצעת החוק אשר הוצעה ע"י ח"כ דוד אמסלם ועתידה לידון מחר בוועדת הפנים והסביבה בראשה עומד, מתמקדת בהליך בו אם אין פרקליט מלווה לחקירת משטרה, לא תצרף הרשות החוקרת לחומר החקירה המועבר חוות דעת או המלצה מטעמה בשאלה האם הראיות מספיקות לאישום, וכי אדם המפרסם חוות דעת כאמור שהועברה דינו מאסר שנה.

התנועה מתנגדת להצעת חוק זו, מאחר וזו פוגעת בגופי האכיפה ומאיימת על שלטון החוק וחופש העיתונות. זאת במיוחד לאור תזמונה, במקביל לחקירת ראש הממשלה, באופן המעיד כי מדובר ככל הנראה בהצעת חוק פרסונאלית, המונעת ממניעים זרים ופסולים.

על פי הנוהל המקובל בשנים האחרונות, מפרסמת דוברות המשטרה הודעה בדבר כל חקירה בעלת עניין ציבורי. הודעה זו איננה כוללת המלצה של ממש, כי אם פירוט בדבר קיומה או העדרה של תשתית ראייתית בלבד – כלומר, מעין סיכום שמטרתו להנגיש את התיק לפרקליטות לקראת טיפולה. ויודגש, ההודעה מפורסמת בחקירות בעלות עניין ציבורי בלבד, וזאת לאחר שהיועץ המשפטי לממשלה או הפרקליט אישרו שאכן מדובר בעניין שכזה.

הצעת החוק מבקשת לשים סוף לנוהג ראוי זה, בטענה כי מדובר בפרקטיקה המטה את שיקולי הפרקליטות, ואף נרמז כי זו פוגעת בחזקת החפות. אין ממש בטענה זו, שכן ישנו ערך רב בפרסום מסוג זה. בנייר העמדה, מסבירה התנועה את שבעת הטעמים לכך.

קשה שלא לקבל את הרושם כי להצעת החוק תכלית אחת, והיא הגנה על ראש הממשלה מפני פרסום מידע לציבור בדבר חקירותיו. מדובר בהצעה בלתי ראויה מעצם היותה חקיקה פרסונלית המבכרת אינטרסים אישיים ופוליטיים, ובמיוחד כשזו מבקשת לפגוע בקידומו של הליך פלילי נגד בכירי ציבור הנחשדים בעבירות שחיתות קשות. הצעות חוק מסוג זה מציירות את הכנסת כ"מגרש המשחקים" של הרוב המזדמן, ומכפיפות את כללי המשחק הדמוקרטי למאווייו האישיים. על כן, וכפי שהוסבר לעיל, מדובר בהצעה פסולה הן בתוכנה, הן באופן חקיקתה והן בתכליתה. לכן, התנועה תבקש להתנגד להצעת חוק פגומה זו, המזלזלת באינטרס הציבורי, ואשר לטעמה, עצם קידומה פוגע פגיעה קשה בכבודה של כנסת.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il