הוגשה עתירה לבג"ץ לקיים בחירות במועצה המקומית תל מונד במועדן

ב' בכסלו תשע"ח, 20.11.17

הודעה לתקשורת

הוגשה עתירה לבג"ץ לקיים בחירות במועצה המקומית תל מונד במועדן

התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ כנגד שר הפנים ומשרד הפנים וזאת כדי שהשר ישתמש בסמכותו ויורה על קיום בחירות במועצה המקומית במועדן (30.10.18), לרבות קיום התייעצות עם ועדת הפנים של הכנסת.

בחודש ספטמבר 2016 מונתה במועצה המקומית תל-מונד ועדה קרואה. זאת, בעקבות קשיים בניהול המועצה, שהביאו למינוי ועדת חקירה (כפי הגדרתה בדוח שפרסם משרד הפנים) שהמליצה על הדחת חברי המועצה והעומד בראשה – ומינוי ועדה קרואה. בחודש מרץ 2017 פרשו הן חברי המועצה הקרואה והן העומד בראשה.

מאז חודש מאי 2017 פנו תושבי תל-מונד, שכיהנו כחברי המועצה שהודחה, לשר הפנים ולמנכ"ל משרד הפנים בבקשה שלא למנות ועדה קרואה נוספת, אלא לאפשר בחירות במועצה. בקשות אלו נדחו, ומנכ"ל משרד הפנים הודיע בחודש יוני 2017 שהבחירות בתל-מונד לא יתקיימו במועד הבחירות הארציות לרשויות המקומיות, כי במועד זה תכהן הוועדה הקרואה פחות משלוש שנים (זאת, לפי ס' 146(א) לפקודה). על פי האמור במכתב, בחירות במועצה המקומית תל-מונד יתקיימו רק בשנת 2023.  ומתוך כך, בחודש יוני 2017 מונתה הוועדה הקרואה השנייה, אשר עפ"י החלטת שר הפנים ומנכ"ל המשרד צפויה כאמור לכהן למעלה משש שנים ברצף.

לטענת התנועה, כפי שמובאת בעתירה, מדובר במקרה ייחודי מאחר ולא מתקיימות הנסיבות המיוחדות שבגינן לא יאפשר שר הפנים בחירות במועדן. תל מונד הנה מועצה המוגדרת כמתפקדת ומאוזנת תקציבית ולנוכח תקופות הכהונה הקצרות של הוועדות הקרואות – לא החל במועצה הליך הבראה שהפסקתו לצורך קיום בחירות יביא להתדרדרות במצב המועצה.

נוכח הדברים, שר הפנים מעל ומועל בחובותיו המנהליות כלפי תושבי המועצה המקומית תל-מונד, ופוגע בזכותם החוקתית היסודית לבחור ולהיבחר, וזאת תוך הארכת כהונתה של ועדה קרואה למשך שש שנים, ללא כל הצדקה.

לטענת התנועה, שר הפנים מפרש את החקיקה אך ורק באופן פורמליסטי, ומבטל בהינף יד וללא כל הצדקה בחירות דמוקרטיות. זאת, תוך התעלמות מסעיף 146(ב) לפקודה המאפשר לשר הפנים להפעיל שיקול דעת בשאלת קיום ומועד בחירות ברשויות מקומיות ותקופת כהונתה של ועדה קרואה.

מחובתו של שר הפנים להפעיל את שיקול דעתו, על מנת לאפשר את קיום הבחירות במועדן במועצה המקומית תל-מונד, ולצורך כך - לפנות אל הוועדה לצורך היוועצות בדבר המשך הצורך בכהונת הוועדה הקרואה. זאת נוכח הפגיעה החמורה בזכותם הדמוקרטית הבסיסית של תושבי תל-מונד במידה והבחירות לא יתקיימו במועד הרצוי.

כך, מוצאים עצמם, תושבי תל-מונד מול שוקת שבורה – כאשר הזכות הדמוקרטית הבסיסית של הצבעה בבחירות נלקחת מהם. לא זו אף זו, אלא שההחלטה לשלול מהם את הזכות הבסיסית לבחירה אינה מנומקת ולא התקבלה כראוי, תוך הצמדות טכנית ופורמליסטית לס' 146(א) לפקודה, הקובע שוועדה קרואה תוך תכהן לפחות שלוש שנים
English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il