איכות השלטון בפנייה לרשות מקרקעי ישראל לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לפיקוח על קרקעות שהוקצו לצרכי תעשייה בהליך של פטור ממכרז

                                                                                                כ"ג באלול, תשע"ז  14.9.17

הודעה לתקשורת

איכות השלטון בפנייה לרשות מקרקעי ישראל לקבלת מידע ומסמכים הנוגעים לפיקוח על קרקעות שהוקצו לצרכי תעשייה בהליך של פטור ממכרז

בשנת 2008 ניתן פסק הדין בבג"ץ לפיקוח על קרקעות שהוקצו ללא מכרז לשימוש תעשייתי.
הוכנו סקרים עבור קרקעות שהוקצו לצרכי תעשייה בשנים 2008-2010
אך משנת 2010 לא נערכו כלל סקרים בקרקעות מהסוג המדובר, בעקבות כך התנועה פנתה לממונה על חוק חופש המידע ברשות מקרקעי ישראל, עינת אדרי, בבקשה לקבלת מידע ומסמכים בנוגע לפיקוח קרקעות שהוקצו לצרכי תעשייה הליך של פטור ממכרז.


בשנת 2008 ניתן פסק הדין בבג"ץ
אשר עסק בפעילות מנהל מקרקעי ישראל לפיקוח על קרקעות שהוקצו ללא מכרז לשימוש תעשייתי. העתירה עסקה באי הנכונות של מנהל מקרקעי ישראל לקיים סקרי קרקעות בקרקעות מסוג זה, למרות הטבות ניכרות שניתנות לבעלי הקרקעות.

תשובת הרשות שלמנהל אין משאבים מספקים לביצוע הסקרים, תשובת המדינה כללה הודעה לפיה בכוונתו לקיים בכל זאת סקר מקיף של מגרשי התעשייה שהוקצו על ידו בפטור במכרז. בסיכומו של דבר, הוכנו סקרים עבור קרקעות מסוג זה בשנים 2008-2010.

לאור סקרי הקרקעות שנערכו בעקבות העתירה התגלה כי לא נערכו סקרים על קרקעות שהוקצו לצרכי תעשייה בהליך של פטור ממכרז.

לנוכח הגילוי כי לא ביצועו את הסקרים כפי שהובאו בתשובת המדינה לעתירה התנועה פונה לקבל את פרטי המידע הבאים, הנוגעים למערך הפיקוח של רשות מקרקעי ישראל על קרקעות שהוקצו לצרכי תעשייה בהליך של פטור ממכרז, ובכלל זאת:

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il