איכות השלטון: התיקונים המוצעים לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע נוגדים את עקרונות ועדת ששינסקי ומעלים חשש שנועדו להיטיב עם חברות הגז על חשבון האינטרס הציבורי

 

29.11.2017

הודעה לתקשורת

איכות השלטון: התיקונים המוצעים לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע נוגדים את עקרונות ועדת ששינסקי ומעלים חשש שנועדו להיטיב עם חברות הגז על חשבון האינטרס הציבורי

התנועה לאיכות השלטון העבירה למשרד האוצר הערות לתזכיר חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (תיקון מס' ) התשע"ח – 2017, ומתנגדת לביצוע השינויים המוצעים, לאור הפגיעה הצפויה במודל ששינסקי, אשר מהווה הסדרה פיסקאלית כוללת ומקיפה בנושא משאבי הטבע.

ועדת ששינסקי, שהמלצותיה עוגנו בחקיקה בשנת 2011, יצאה מנקודת הנחה שמיסוי של משאבי טבע הוא נושא סבוך, הדורש מומחיות מיוחדת, ונתון דרך קבע למניפולציות רחבות שתכליתן מזעור התשלומים לקופת המדינה. על כן, נקבע מודל מיסוי הנועד לייצר ודאות, לפיו יוטל היטל מיוחד על רווחי יתר הנובעים ממשאבי טבע.

ואולם, תזכיר החוק המוצע מבקש לשנות הוראות בחקיקה שעיגנה את מודל ששינסקי, מבלי להתייחס להסדרה כוללת שהוא מייצר וללא בחינה מעמיקה דיה של ההשלכות הכלכליות הדרמטיות שלו. שינוי הוראות מסוימות בלבד במודל, משפיע על מערכת התמריצים וההתחייבויות שהוא יוצר באופן שעלול להטות את הכף לטובת צד אחד בלבד – כשידו על הציבור, פעם נוספת, על התחתונה. 

תיקון החוק פוגע בשני עקרונות יסוד העומדים בבסיס המודל:

א.      התיקון משנה את החוק ואת מודל ששינסקי שבבסיסו, כך שניתן יהיה להכניס לחישוב הקובע את שיעור ההיטל המיוחד, גם הוצאות והכנסות שאינן קשורות להפקת וחיפוש משאבי הטבע עצמם. השינוי עלול לעקר מתוכן את ההיטל המיוחד, שכן הוא חושף אותו למניפולציות חשבונאיות ועשוי להקטין באורח משמעותי את ההכנסות הצפויות למדינה מהיטל זה.

ב.      תיקון החקיקה יאפשר קיזוזי מס בין רווחי מיזמי גז קטנים להפסדי מיזמים שלא נמצאה בהם תגלית גז. שינוי זה נוגד את "עיקרון הגידור" שקבעה ועדת ששינסקי, לפיו כל מיזם גז יחשב כיחידת מיסוי נפרדת. השינוי עלול לגרוע מקופת המדינה סכומי עתק, ונערך ללא בדיקה כלכלית מספקת, וכן בנוי בצורה שעלולה לתמרץ דווקא את השחקנים הגדולים ולפגוע בתחרות בשוק זה, הסובל מריכוזיות גם במצבו הנוכחי. 

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il