עתירה לבג"ץ: ביטול הקריאה הראשונה של "חוק ההמלצות" לנוכח הפרת תקנון הכנסת

י"ב בכסלו תשע"ח, 30.11.17

הודעה לתקשורת

עתירה לבג"ץ: ביטול הקריאה הראשונה של "חוק ההמלצות"

לנוכח הפרת תקנון הכנסת

התנועה לאיכות השלטון עתרה היום (יום ה') לבג"ץ כנגד הכנסת, ועדות הכנסת, הפנים, חוקה וח"כ אמסלם להעביר את הדיונים על "חוק ההמלצות" לועדה הרלוונטית, ביטול החלטותיה של ועדת הפנים, וביטול הקריאה הראשונה להצבעת החוק

התנועה מבקשת מבית המשפט להורות על צו על תנאי לוועדת הכנסת להעביר את הדיונים על "חוק ההמלצות" מוועדת הפנים לועדת חוקה או לועדה מתאימה אחרת של הכנסת וזאת משום שקיום דיונים בוועדה בראשות יוזם החוק עומדת בסתירה לאמור בתקנון הכנסת; משום שמקומה הטבעי של הצעת חוק זו הינה על שולחן ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, ובמיוחד לאור הסנקציה הפלילית הקבועה בהצעת החוק; נוכח היותה של החלטה זו להעביר את הדיון לידי לוועדת הפנים מקורו בשיקולים זרים ונוכח הפגיעה באמון הציבור.

התנועה מבקשת מבית המשפט גם צו על תנאי כנגד ועדת הפנים, לביטול החלטותיה בנוגע להצעת החוק ולחדול לדון בהצעת החוק, וזאת נוכח קבלתה של החלטה זו תוך הפרה צינית, בוטה ומודעת של תקנון הכנסת, האוסר על יושב ראש הוועדה לקדם הצעות חוק שהוא יוזם בעת שמונחות על שולחן הוועדה הצעות חוק שלא נידונו מעל לחצי שנה.

כמו כן, התנועה מבקשת מבית המשפט צו הצהרתי על בטלותה של הקריאה הראשונה של הצעת החוק מיום לנוכח הפרת לתקנון הכנסת, האוסר על יושב ראש הוועדה לקדם הצעות חוק שהוא יוזם בעת שמונחות על שולחן הוועדה הצעות חוק שלא נידונו מעל לחצי שנה.

בנוסף, התנועה מבקשת מבית המשפט להוציא צו ביניים כנגד הכנסת והועדות, המורה להן להימנע מכל דיון, הצבעה או אשרור של הצעת החוק עד אשר תתברר ותוכרע העתירה.

 

לטענת התנועה, נראה כי הכנסת, הועדות וח"כ אמסלם בחרו בדרך לא דרך ותוך התעלמות בוטה מהחוקים המחייבים והמנהל התקין, עשו שימוש פסול בכוחו על מנת להביא לפגיעה קשה בתפקידה הפרלמנטרי של הכנסת, ולפגיעה קשה בסדרי עבודתה התקינים.

מצב העניינים בו הכנסת, הועדות וח"כ אמסלם  ביכרו מתן דרור לשיקולים פוליטיים ואישיים חלף עמידה איתנה על המשמר של האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל והציבור הרחב, הטבועים בהליך החקיקה התקין המעוגן בתקנון הכנסת. בפעילותם התמוהה, ואשר הגיונה נסתר מעיני כל בר דעת, בחרו לנקוט בשורה של מהלכים במסגרתם אפשרו לשיקולים פוליטיים להוביל הצעת חוק בדרכים עקומות ובניגוד לחובות החלות עליהם.

נראה כי הכנסת, הועדות וח"כ אמסלם רמסו את המגבלות הקבועות בתקנון הכנסת, שתכליתן הגנה בדיוק מפני הנסיבות מושא עתירה דנן, והתירו דיון בהצעת חוק שהגיש יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בוועדה שהוא עצמו עומד בראשה, וזאת על אף שממתינות הצעות חוק לא מעטות לדיון בוועדה, אשר הליך החקיקה שלהן "נתקע" משום שיושב-ראש הוועדה לא ראה לנכון לקדמן במשך למעלה ממחצית השנה. בכך, פעלו המשיבים בניגוד להוראות תקנון הכנסת וטימאו וחיללו את הליך החקיקה, שהוא נשמת אפה של שיטת המשטר הדמוקרטית. 

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il