קריאה להימנע מאישור רכישת בנק אגוד ע"י בנק מזרחי-טפחות

י"ז בכסלו, תשע"ח 5.12.2017

בעקבות ההודעה בדבר התגבשות עסקת הרכישה של בנק אגוד

הודעה לתקשורת

קריאה להימנע מאישור רכישת בנק אגוד ע"י בנק מזרחי-טפחות

נוכח ההודעה הרשמית בדבר התגבשות עסקת הרכישה של בנק אגוד על ידי בנק מזרחי-טפחות, קוראת התנועה למפקחת על הבנקים ולממונה על ההגבלים העסקיים להשתמש בסמכותן לפי חוק, ולא לאשר את רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי-טפחות. על הרגולטוריות המופקדות על אישור העסקה לפעול למען האינטרס הציבורי להגברת התחרות בבנקאות.

 

לעמדת התנועה, ניתן להצביע על מספר טעמים מרכזיים מדוע אין מקום לאשר את העסקה:

ý     מיזוג בנק איגוד לתוך בנק מזרחי-טפחות יוביל לאובדן שחקן עצמאי, קטן אך לא בלתי משמעותי, המשמש בהווה כמחולל תחרות (ראו לדוגמא: חשבון עו"ש הפוך וחלקו הנכבד בשוק המשכנתאות) ובוודאי יוכל להתחזק ולחולל תחרות בעתיד, תחת הניהול הנכון.

ý     המיזוג יהפוך את בנק מזרחי-טפחות לשחקן דומיננטי באוליגופול הקיים, ובכך יצטמצם המניע התחרותי שלו, ולמעשה ייגרעו שני בנקים מחוללי תחרות: אגוד ומזרחי-טפחות.

ý     המיזוג יחזק את ההומוגניזציה בין השחקנים בשוק הבנקאות, ובכך תפחת המוטיבציה לחולל תחרות ויתעצם הסיכון ל"השפעות מתואמות" ואנטי-תחרותיות בין הבנקים.

ý     העסקה מנוגדת למסקנות ועדת שטרום והחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות, שמטרתם הייתה להגדיל את מספר השחקנים המתחרים בשוק הבנקאות ולא לצמצם.

ý     ניסיון העבר מלמד שמדיניות בנק ישראל לעודד רכישת בנקים קטנים על ידי גדולים כשלה, שכן לאחר שכל שהקטנים "נבלעו", החריפה תופעת הריכוזיות בבנקאות.

על דרך המשל, ניתן לראות בניסיונותיו של בנק אגוד להתחרות בבנקים הגדולים כניצוצות של תחרות, הזקוקים לסיוע רגולטורי לשם 'הבערת להבת התחרות'. מנגד, אישור העסקה יפעל בכיוון ההפוך, ויכבה את ניצוצות התחרות האחרונים במים צוננים.

לאור כל האמור, אנו קוראים למפקחת על הבנקים ולממונה על ההגבלים העסקיים, לעמוד כ"חומת מגן" לטובת התחרות בשוק הבנקאות והאינטרס הציבורי, לבחון את העסקה בראי צורכי התחרות בבנקאות בישראל, ולהבהיר כי לא תאושר מכירתו של בנק אגוד תוך מיזוגו לתוך בנק המזרחי, אלא תאושר רק מכירתו לציבור ולמצער למשקיעים חיצוניים.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il