איכות השלטון וקואליציית הארגונים החברתיים: ועדת היישום לרפורמה להגברת התחרות בשוק הבנקאות אינה מקיימת את דרישות החוק

י"ח בכסלו 06.12.17

הודעה לתקשורת

איכות השלטון וקואליציית הארגונים החברתיים: ועדת היישום לרפורמה להגברת התחרות בשוק הבנקאות אינה מקיימת את דרישות החוק

 

קואליציית הארגונים החברתיים והתנועה לאיכות השלטון פנו היום (יום ד') לשר האוצר ולחברי הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי בדרישה לעמוד בתנאי החוק ולמנוע את מסמוס הרפורמה: "החוק העניק לוועדה הזדמנות נדירה וחד פעמית לערוך רפורמה בעלת ערך ממשי בקידום האינטרס הציבורי להקטנת הריכוזיות, וכפועל יוצא מכך הקטנת יוקר המחיה עבור אזרחי ישראל. אנו מפצירים בחברי הוועדה לממש את ההזדמנות שניתנה להם עד תום, ולמנוע את ריקון תפקידי הוועדה מתוכן."

 

רקע

בינואר 2017 נכנס לתוקף החוק להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל. סעיף 12 לחוק מסמיך את הועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי לבצע מספר פעולות למימוש תכלית החוק.

הועדה היה אמורה לפרסם בתוך 90 ימים ממועד הקמתה, תבחינים מדידים לבחינת הצלחה בהגברת התחרות בשוק הבנקאות. בפועל המסמך פורסם באיחור של כשישה חודשים.

לעמדת הארגונים, מסמך התבחינים שגובש אינו עומד בתכלית החוק, שכן פרט לסוגיית הפרדת כאל מדיסקונט, התבחינים שפורסמו לא כוללים התייחסות ליעדים מספריים מוגדרים וללוחות זמנים ברורים כנדרש בחוק.

 

הארגונים קוראים לוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי להפעיל את סמכות החובה שניתנה לה בחוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל.

מסמך התבחינים שפורסם על ידי הוועדה, באיחור משמעותי ממסגרת הזמנים שנקבעה בחוק, איננו משיג את מטרתו, שכן לא נקבעו כלל יעדים מדידים להצלחת הרפורמה כפי שנדרש לפי נוסח החוק. היעד הבודד שכן פורסם, קריטריון להפרדת כא"ל מדיסקונט, אינו יעד מדיד להצלחת הרפורמה. לכן הדו"ח שפורסם איננו עומד במבחן הסבירות.

הארגונים עומדים על החשיבות שבקביעת תבחינים מדידים לבחינת אפקטיביות כלי המדיניות הננקטים להקטנת הריכוזיות במשק הישראלי, הכוללים יעדי מדיניות מדידים ומוגדרים, כמו גם מסגרת זמנים לביצועם, בהתאם לתכלית החוק.

ללא קביעת יעדים, לא תוכל הוועדה להגשים את התכלית שלשמה הוקמה: לעקוב אחר יישום החוק ולהמליץ על צעדים שיביאו להגברת התחרות בשוק האשראי. מכתב זה כולל תבחינים מוצעים לבחינת יעילות הרפורמה באופן ההולם את האינטרס הציבורי.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il