בית המשפט המחוזי בירושלים לרשות ניירות ערך: מסמכים הנוגעים לחריגות תקציביות בבניית בניין הבורסה החדש יועברו לידי התנועה לאיכות השלטון

                                                                                                ל' בכסלו, תשע"ח, 19.12.17

הודעה לתקשורת

בית המשפט המחוזי בירושלים לרשות ניירות ערך: מסמכים הנוגעים לחריגות תקציביות בבניית בניין הבורסה החדש יועברו לידי התנועה לאיכות השלטון

 

בחודש אוקטובר 2016, הגישה התנועה לאיכות השלטון עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים, על מנת לקבל מסמכים וידע אשר ישפכו אור על כשלים שנפלו בפרויקט הקמת בניין הבורסה החדש, אשר הביא לחריגות תקציביות בסך 92.5 מיליון ש"ח. היום (יום ב') פסק בית המשפט המחוזי בירושלים: "המסמכים יעברו לעותרת בתוך 45 ימים מקבלת פסק דין זה".

 

בעתירה, ביקשה התנועה לאיכות השלטון מבית המשפט שיורה לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך להעביר לידיה פרוטוקולים, דוחות ביקורת ושמותיהם של נציגי רשות ני"ע שהשתתפו באסיפות הכלליות ובישיבות הדירקטוריון בכל הקשור לבניין משכנה החדש שבנייתו הסתיימה ביולי 2014.

המסמכים התבקשו על ידי התנועה בעקבות מה שמצטייר כמחדל בהתנהלותה הכלכלית והניהולית של הבורסה סביב בניית משכנה החדש ברחוב אחוזת בית בתל אביב (אשר נחנך בחודש יולי 2014), וכן מה שעלול להתגלות כמחדל בפיקוח הרשות על התנהלות זו.

מן הדוח הכספי של הבורסה לשנת 2013 עולה כי הבורסה נאלצה להכיר בהפסד של סכום עתק בגובה 92.5 מיליון ₪, לאחר שהתגלתה חריגה בתזרימי המזומנים אשר שימשו לבניית הבניין, אשר היו גבוהים באופן משמעותי מאלה שתוקצבו במקור, ולאחר שהתברר כי הבניין החדש שווה הרבה פחות מן הסכום שהושקע בבנייתו. הפסד זה משקף מחיקה של 30% מערכו של הבניין, או סכום השווה ל-260% מרווח הנקי הממוצע השנתי של הבורסה.

ההפסד המתואר – אותו הבורסה "הצליחה" להשיג דווקא בתקופה של עליות מחירים מטאוריות במחירי הנדל"ן – הצטרף לכשלים נוספים שליוו את פרויקט הבינוי, דוגמת עיכוב בלתי מוסבר של שלוש וחצי שנים במועד אכלוס הבניין החדש וכן קשיי מימון אשר ככל הנראה אילצו את הבורסה ליטול הלוואה בסך 50 מיליון ₪ ולשעבד את הבניין החדש לבנק שהעמיד לרשותה את מסגרת האשראי.

לתנועה נודע, כי עקב הכשלים המתוארים נערך דוח ביקורת חריף – אך לדוח זה, אשר לא פורסם לציבור, לא הייתה השפעה כלשהי, וככל הנראה נושאי המשרה אשר היו אמורים לשאת באחריות על בזבוז הכספים האמור לא נתנו את הדין על כך. לפיכך, אחת ממטרות הבקשה הייתה לקבל את אותו דוח ביקורת.

במהלך ניהול ההליך שינתה רשות ניירות ערך את עמדתה הראשונית, והסכימה למסירת המידע המצוי בידה – לאחר "השחרת" קטעים לא רלוונטיים. הרשות עמדה על התנגדותה למסירת שמות חברי הרשות ששימשו כמשקיפים בישיבות הדירקטוריון של הבורסה, והבורסה התנגדה למסירת כלל המידע.

בפסק דינו מהיום (ב') קיבל כבוד השופט עודד שחם מביהמ"ש המחוזי ירושלים את טענות התנועה במלואן, קבע שהבורסה היא גוף בעל מאפיינים ציבוריים החייב בפיקוח ושקיפות ודחה את טענות הבורסה כי מדובר במידע פרטי.

פסק הדין חייב את רשות ני"ע למסור לתנועה בתוך 45 יום את כלל המידע הרלוונטי המצוי בידה, ובכלל זאת את דוח הביקורת הפנימי שנערך בנושא וכן פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון וועדת הבניין של הבורסה, וכן חייב את הרשות לחשוף את שמות המשקיפים מטעמה שנכחו בישיבות הרלוונטיות.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il