מזה כשנה לא מתקיימים כלל דיונים באוצר בנוגע להפרות לכאורה של מניית הזהב על ידי כי"ל

כ טבת, תשע"ח, 7.1.18

מזה כשנה לא מתקיימים כלל דיונים באוצר בנוגע להפרות לכאורה של מניית הזהב על ידי כי"ל

ממידע שנמסר לתנועה עולה כי טיפול משרד האוצר בהפרות לכאורה של תנאי מניית המדינה המיוחדת ("מניית הזהב") על ידי כי"ל נגרר במשך שנים, וכי החל ממרץ 2017 הנושא לא נדון כלל על ידי המשרד

 

באוקטובר הגישה התנועה עתירת חופש מידע בה התבקשו כל הפרוטוקולים של הדיונים שנערכו באוצר בנוגע להפרות לכאורה של תנאי מניית הזהב על ידי כי"ל ("ההפרות") – לאחר שבקשת מידע בנושא זכתה להתעלמות מוחלטת מצד האוצר. בתגובתו לעתירה פירט האוצר מועדים של 10 ישיבות בלבד שנערכו בנושא זה במהלך תקופה של 32 חודשים (בין מרץ 2015 לאוקטובר 2017), וזהות המשתתפים בהן. פירוט הישיבות ומועדיהן מעלה חשש לכשל מתמשך בטיפול בהפרות וחשש לניסיון למסמס את הנושא:

 

ראשית, מתברר שבמשך תקופות ארוכות מאוד לא התקיים כל דיון בנושא ההפרותהדבר משקף זלזול בנושא קריטי לאינטרס הציבורי ולגיבוש עמדת המדינה בנוגע לחידוש זיכיון ים המלח; וייתכן שהמצב היה נמשך כך אלמלא הייתה מוגשת עתירה בנושא. דוח החשכ"לית בנושא ההפרות הוגש למנכ"ל המשרד בינואר 2016. בעוד שבשנת 2015, לפני הגשתו, התקיימו באוצר לא פחות מ-5 דיונים בנושא ההפרות – בשנת 2016 כולה נערך רק דיון אחד (במאי 2016). הדיון הבא בנושא התקיים רק כעבור כמעט שנה, (מרץ 2017) וגם זאת רק לאחר שבפברואר עתרה התנועה לקבל את דוח החשכ"לית.

 

שנית, הנתונים מעלים – וכך נמסר גם ממשרד האוצר במענה להודעה לעיתונות הקודמת – כי החל מחודש מרץ 2017 ועד היום לא התקיים ולו דיון אחד בהשתתפות הדרג המקצועי באוצר בנושא ההפרות. זאת, על אף היותו נושא בעל חשיבות עליונה לאינטרס הציבורי ובעל היבטים מקצועיים וכלכליים מובהקים. בעוד שב-7 הדיונים שנערכו באוצר בין מרץ 2015 למרץ 2017, הדיונים הובלו ברובם על ידי אגף החשכ"ל ולכל הפחות כללו נציגים מקצועיים מטעם האגף – ב-3 הישיבות האחרונות שנערכו (בין מרץ 2017 לאוקטובר 2017) הדיונים נערכו בפורום מצומצם ביותר אשר כלל רק את מנכ"ל משרד האוצר ויועציו.

בשיחה שנערכה עם מנכ"ל משרד האוצר עקב פרסום ההודעה לעיתונות הקודמת, נמסר כי ב-3 הישיבות האחרונות, בהן השתתף רק פורום המנכ"ל ויועציו, לא היו דיונים מקצועיים בנושא ההפרות, אלא התקיימו רק "ישיבות סטטוס" שמטרתן קבלת עדכונים בלבד. הובהר מפורשות על ידי מנכ"ל האוצר כי הנושא לא טופל כלל לגופו מאז חודש מרץ, וכי ככל שהיה מטופל הייתה נערכת ישיבה בהשתתפות הדרג המקצועי. למעלה מן הצורך יצוין כי לאור הבהרה זו, האמור בהודעה הקודמת לעיתונות בדבר מידור הדרג המקצועי, הכפפת נושא ההפרות לדרג הפוליטי ותפקידו הקודם של מנכ"ל האוצר בצים – אינו רלוונטי.

 

המידע המטריד העולה מהאמור לעיל, מצטרף לעובדה נוספת: שני צוותי עבודה שהוקמו בנובמבר 2014 לצורך בחינת עתיד הזיכיון, והיו אמורים להגיש את המלצותיהם לפני שנתיים ושלוש שנים – עדיין לא הגישו את המלצותיהם (יצוין שבעניין אחרון זה תלויה ועומדת בקשת חופש מידע נוספת על ידי התנועה).

גרירת הרגליים הניכרת, המשתקפת מהאמור לעיל, מעוררת חשש כבד כי מתבצע ניסיון למסמס את הדיון בהפרות לכאורה של תנאי מניית הזהב על ידי כי"ל ואת קבלת ההחלטה בעניין עתיד הזיכיון.

 

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il