קריאה לכנס את מועצת הרשות השנייה לדיון וקביעת כללים לעניין מתמודדים בבחירות המוניציפליות המשדרים ברדיו טרום הבחירות

ו' בשבט, תשע"ח, 22.1.18           

לקראת בחירות ברשויות המקומיות

הודעה לתקשורת

קריאה לכנס את מועצת הרשות השנייה לדיון וקביעת כללים לעניין מתמודדים בבחירות המוניציפליות המשדרים ברדיו טרום הבחירות

 

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר התקשורת ולרשות השנייה לטלויזיה ולרדיו לכנס בהקדם האפשרי את מועצת הרשות השנייה בהקדם האפשרי, לדון בסוגית שידורי מועמדים בבחירות המוניציפליות בתחנות הרדיו האזוריות ולקבוע כללים והנחיות שיחולו בהקדם האפשרי, ולקראת הבחירות הקרובות.

 


בחודש אוקטובר 2018, בעוד כתשעה חודשים, יתקיימו הבחירות ברשויות המקומיות בישראל.

ברשויות מקומיות רבות קיימים חברי מועצה מכהנים, מתמודדים, ואף מועמדים לראשות הרשות אשר במקביל משדרים בתוכניות קבועות בתחנות הרדיו המקומיות – המשודרות בין היתר באזורים המוניציפאליים של הרשות אליה הם מעוניינים להיבחר.

סעיף 24א12 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו מסמיך את מועצת הרשות השנייה לקבוע כללים, ביזמתה, לעניין שידורי תעמולה ברדיו האזורי במדינת ישראל.

זוהי אינה הפעם הראשונה בה סוגיה זו עולה לסדר היום הציבורי. טרום הבחירות המוניציפליות האחרונות בשנת 2013, התפרסמו כתבות אשר הציפו את העניין. לפי פרסומים שנשמרו במרשתת, הודיעה הרשות השנייה דאז כי תבדוק את העניין ותוציא הנחיות בהתאם.

כמו כן, בחודש יוני 2013 נשלח מכתב לתחנות הרדיו האזורי השונות, עליו הייתה חתומה היועצת המשפטית ברשות השנייה דאז עו"ד הילה שמיר, ובו נאמר מפורשות כי יש "לחדול מיד משידור תוכניות של מתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות מעתה ועד לאחר הבחירות|". קנס בגובה 10,000 ₪ מטעם הרשות השנייה אף הושת על תחנת הרדיו "קול הים האדום" בגין תעמולת בחירות אסורה.

התנועה לאיכות השלטון סבורה כי לנוכח חלון הזמן המתקצר והבחירות המתקרבות, וכן לאור התעניינותו הגוברת של הציבור בסוגיה האמורה (הבאה לידי ביטוי, בין היתר, בפניות שקיבלה התנועה בנושא) בשלה העת לניסוחן של הנחיות מתאימות בנושא מטעם הרשות השנייה.

לרשות השנייה הכלים, הסמכות והחובה להתערב ולקבוע כללים כמבוקש לפי שיקול דעתה המוקנה לה בחוק. התנועה קוראת למועצה להתכנס בהקדם האפשרי, לדון בסוגיה ולקבוע כללים והנחיות שיחולו בהקדם האפשרי, ולקראת הבחירות הקרובות.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il