התנועה לאיכות השלטון פנתה למר אלברט סחרוביץ, מנכ"ל הכנסת בבקשה לקבל את רשימת הגופים אר זככו לנהל לשכות במשכן הכנסת, ואת הנוהל על פיו נבחרו גופים א

 ח' בשבט, תשע"ח  24/01/2018

הודעה לתקשורת

מי הגופים הזוכים לנהל לשכות במשכן הכנסת?

התנועה לאיכות השלטון פנתה למר אלברט סחרוביץ, מנכ"ל הכנסת בבקשה לקבל את רשימת הגופים אר זככו לנהל לשכות במשכן הכנסת, ואת הנוהל על פיו נבחרו גופים אלו

 

במשכן כנסת ישראל קיימות לשכות של גופים פרטיים, כדוגמת יחידת "קשרי ממשל" של לשכת עורכי הדין. ככל הידוע לתנועה, בדומה ללשכת עורכי הדין, ישנם גופים פרטיים נוספים המנהלים לשכות בתוך המשכן, אשר תכליתן הינה השפעה על עיצוב החקיקה ועל ההחלטות המתקבלות בכנסת. זאת, תוך ניהול קשרים ישירים עם חברי הכנסת השונים.  

לעמדת התנועה, מצב בו נציגי ארגונים מסוימים, המייצגים קבוצות אינטרסים, גילדה מקצועית וכד', זוכים למעמד מיוחד ולבסיס להשפעה יוצאת דופן על חברי הכנסת ועל תהליכי החקיקה, איננו מצב תקין.

זאת בפרט כאשר, על פי פרסומים בתקשורת, לפחות חלק מנציגי הלשכות דנן קשורים לחברי כנסת באופן אישי. דבר המאפשר השפעה אישית על חברי הכנסת, למען קדום האינטרסים הפרטיים של אותם גופים, כשתדלנים לכל דבר ועניין.

אין כל צידוק והצדקה לקיומן של לשכות אלו המעניקות לאותם גופים מעמד מיוחד ויכולת השפעה. הדבר פוגע בתקינות הליך החקיקה ומכתים את קודש קודשי הדמוקרטיה הישראלית – הכנסת.

על כן, מבקשת התנועה לקבל לידה את רשימת הגופים, אשר זכו לנהל לשכות בתוך משכן הכנסת, ואת ההחלטות שהתקבלו לגבי כל אחד מן הגופים שבקשו ו/או קבלו לשכה בכנסת, בין אם בקשתם אושרה ובין אם נדחתה.

כמו כן, מבקשת התנועה לקבל לעיונה את הנוהל על פיו נבחרים הגופים הללו.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il