קריאה לביטול האישור שניתן לסלקום ואכיפה של תנאי הרישיון

 כ בשבט, תשע"ח  05.02.2018

הודעה לתקשורת

קריאה לביטול האישור שניתן לסלקום ואכיפה של תנאי הרישיון

התנועה לאיכות השלטון פנתה לשר התקשורת, מר איוב קרא, מ"מ מנכ"ל משרד התקשורת, מר שלמה מימון והמשנה ליועמ"ש, מר מאיר לוין בקריאה לאכיפה מיידית של תנאי הרישיון וביטול ההכשר לעסקה המלאכותית שאלשטיין מתעד לבצע.

רקע

ביום 22.1.18 פרסמה חברת דיסקונט השקעות הודעה במערכת הדיווחים "מאיה", לפיה נחתם מסמך עקרונות בין חברת הבת שלה "כור תעשיות" לבין גורמים ישראלים, למכירת 5% מהמניות של חברת סלקום שבבעלותה. זאת, על מנת להתאים את מבנה האחזקות בסלקום לדרישות הרגולטוריות של משרד התקשורת, המחייבות החזקה של 5% מההון על ידי גורמים ישראלים, וכן מינוי של 10% מהדירקטורים על ידי גורמים ישראלים.

כידוע, דסק"ש נשלטת על ידי חברת "אי.די.בי פיתוח", שבבעלות איש העסקים אדוארדו אלשטיין. בתקופה האחרונה נמתחה על אלשטיין ביקורת בכלי התקשורת בעקבות ההצעה שהעביר לרכישת קבוצות יורוקום, המחזיקה בחברת "בזק", והפרסומים על כוונותיו לעקוף את הוראות חוק הריכוזיות, המטילות עליו מגבלות רגולטוריות שיקשו על ביצוע עסקה זו, באמצעות שימוש בפרצות בחוק ומניפולציות שונות, מעקף שכבר ביצע בעבר עבור דסק"ש עצמה.

והנה ואנו נחשפים לעוד ניסיון של אלשטיין להתעלם בבוטות מהוראותיו של הרגולטור הישראלי, כאשר נחשף שעסקת המכירה המדוברת של סלקום אינה אלא עסקת השאלה מניות טכנית מטעם אלשטיין לשניים ממקורביו.

 

המתווה שהוסכם לעסקה קובע הסדרים שישאירו את השליטה דה-פאקטו בידיו של אלשטיין, ויביאו, פעם נוספת, לפרשנות "יצירתית" של הוראות הרגולטור מצד אלשטיין, באופן המעקר מתוכן את תכלית ההוראות הרגולטוריות המחייבות, והכל כפי שיתואר להלן.

 

רישיון הרט"ן של "סלקום", מטיל חובה לפיה חלק מסוים מהאחזקות בחברה יהא בידי מי שהוא אזרח בישראל ותושב בה, או תאגיד שהתאגד בישראל ונשלט על ידי מי שעונה על תנאים אלו, מה שלא מתרחש במקרה של אלשטיין אשר הנו אזרח ארגנטינה ואינו מחזיק אזרחות ישראלית.

במסגרת מתווה העסקה, תעביר כור מניות של סלקום בסך 5% מההון, בדרך של עסקת השאלה, לשתי חברות פרטיות שהתאגדו בישראל למטרת החזקת מניות סלקום, בבעלותם המלאה של שניים ממקורביו של אלשטיין: מר מאוריסיו ביאור, המכהן כדירקטור חליפי בדסק"ש ודירקטור בסלקום, ומר מריו בלכר, המכהן כדירקטור חליפי בחברת אי.די.בי פיתוח, שניהם אזרחי ותושבי ישראל.

ההסדרים הקבועים במתווה שוללים למעשה כל זכות המוקנית לבלכר וביאור מתוקף מכירת המניות, כאשר כלל הזכויות הכלכליות יישארו בידי דסק"ש. כך, חל על השניים איסור להעביר את המניות ללא הסכמת דסק"ש, המניות ישועבדו לטובת דסק"ש וההכנסות מדיבידנדים
מכוחן יועברו לדסק"ש. כמו כן, השניים והחברות שבהחזקתם יחויבו להצביע יחד עם דסק"ש בכל ההחלטות שיובאו בפני האסיפה הכללית של סלקום (כולל מינוי דירקטורים), ובמקרה של הנפקת זכויות על ידי סלקום, הזכויות המוצעות בגין המניות המועברות תועברנה, גם הן, לידי דסק"ש.

הסדרים אלו קובעים הלכה למעשה כי ההחזקה של ביאור ובלכר בסלקום תהא החזקה טכנית בלבד, כאשר הם פועלים כ"בובות על חוטים" של אלשטיין והחברה.

 

פעם נוספת אנחנו עדים לגמישות הפרשנית של אלשטיין, כאשר ייצר עסקה טכנית לחלוטין, שמאפשרת לו לדלג בקלילות מעל החובות הרגולטוריות שלו, בדיוק כפי שעשה למול חוק הריכוזיות בעבר וצפוי לעשות בהמשך. הרגולטור הישראלי שוב נותר חסר אונים אל מול אלשטיין ודומיו, והופך במו ידיו את הוראותיו שלו – לאות מתה אשר נכשלת בהגשמת תכליתה
English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il