עמדת התנועה לאיכות השלטון בוועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

כ"ד באדר תשע"ח, יום א', 11 במרץ 2018

הודעה לתקשורת

עמדת התנועה לאיכות השלטון בוועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללווים עסקיים גדולים

התנועה לאיכות השלטון הופיעה היום (יום א') בוועדת החקירה ("ועדת פישמן"): "הפסקת העדפת מתן אשראי, הקלות ללווים הגדולים ו'אפקט ההילה' סביבם כהגדרתו של בנק ישראל, תתאפשר רק אם יהיה שינוי מבני אמיתי הן דרך פירוק הפירמידות באופן מוחלט, הן דרך יצירת תחרות אמיתית במערכת הבנקאית, והן דרך שומרי סף אפקטיביים שיבקרו בזמן אמת את ההתנהלות הבנקאית".

 

התנועה לאיכות השלטון מציעה לחקור את סוגיית התנהלות המערכת הפיננסית בהסדרי אשראי ללוים עסקיים גדולים בשלושה רבדים שונים:

א.     בחינת כשלי הקצאות האשראי – החשש המרכזי הוא כי הבנקים מעניקים ללווים גדולים מסוימים העדפה מתמשכת בהקצאת ומיחזור אשראי בהיקפים עצומים ברמות סיכון גבוהות, מבלי לוודא קיומן של בטוחות הולמות ותוך הימנעות מנקיטה באמצעי גבייה מוחשיים. יש לעמוד על המקור לכשלים ולבחון אם נדרש חיזוק מעגלי ההגנה והבקרה של הבנק; מימוש האחריות האישית של נושאי משרה; וכיו"ב.

ב.     בחינת כשלי הרגולטור – החשש המרכזי הינו כי הפיקוח על הבנקים לא מתפקד כרגולטור אפקטיבי ומרתיע המפעיל אמצעי אכיפה מוחשיים, אלא כמי שנתון בשבי רגולטורי ומהווה "יועץ ארגוני" הרואה עצמו תלוי ברצון הטוב ובשיתוף הפעולה של הבנקים. יש לבחון עריכת שינוי מהותי בתפיסת היסוד של הפיקוח על הבנקים, תוך הבהרת מחויבותו להגן על טובת הציבור כמכלול, ולא רק על יציבות הבנקים. כן יש לבחון את הצורך להקצות כוח אדם ייעודי שיוכשר להפעלת סמכויות הפיקוח והאכיפה, כמו גם להרחיבן.

ג.      בחינת כשלי המשק: מבנה השליטה בחברות מובילות בתחום הריאלי והפיננסי – החשש המרכזי הינו כי המבנה התאגידי והמיסויי הישראלי, אִפשר למספר קטן של משפחות הון לשלוט בכלכלה הישראלית ויצר את הריכוזיות הרבה במשק. הריכוזיות היא שאפשרה מלכתחילה את עליית קבוצות הלווים הגדולים שזכו בתנאים מועדפים לקבלת אשראי ממונף והובילה לכוח ההשפעה העצום והמסוכן שצברו. באופן מעגלי, האשראי הוא שאפשר להם לצבור עוד ועוד כוח, ללא בסיס כלכלי או עסקי ממשי. לפיכך, יש לחתור למציאת פתרונות לכשלים המבניים הללו, ואלו בתורם יספקו מענה גם לבעיות המהותיות בהקצאת האשראי ללווים מסוימים.

 

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il