איכות השלטון לשר האוצר בקריאה ליישום החלטת הממשלה בנושא מיסוי דלקים מזהמים

כ"ו שבט, תשע"ח  11.02.2018

הודעה לתקשורת

איכות השלטון לשר האוצר בקריאה ליישום החלטת הממשלה בנושא מיסוי דלקים מזהמים

 

בחודש ינואר השנה, התקבלה החלטת ממשלה בנושא גילום עלויות סביבתיות במיסוי דלקים. ההחלטה קבעה, כי על השר להפעיל את סמכותו ולקבוע בצו העלאה של מס הבלו על רכישה של פחם ופטקוק, דלקים מזהמים, בכדי לייצר תמריץ שלילי לשימוש בהם, ומעבר למקורות אנרגטיים אשר פוגעים פחות בסביבה, כמו גז טבעי.

למרות הקביעה לפי פרסומים בתקשורת נתקל יישומה בקשיים, נוכח לחצים שהופעלו מצד גורמים מונופוליסטיים בתחומי החשמל והמלט; הלוא הם חברת החשמל בתחום החשמל והחברות נשר מפעלי מלט ישראליים ומלט הר-טוב בע"מ בתחום המלט.

ככל שיש אמת בפרסומים אלו, קוראת התנועה לשר להתעלם מלחצים אלו, ולפעול באופן מידי להוצאה לפועל של החלטת הממשלה, לאור המסגרת המשפטית המחייבת אשר קובעת כי מקום שהתקבלה החלטת ממשלה בנושא שבסמכות שר מסוים, עליו להפעיל הסמכות בהתאם להחלטת הממשלה ללא אפשרות לסטות מהמדיניות שנקבעה בה.

הסמכות לקבוע בצו מס בלו על סוגי דלקים שונים וקביעת שיעורם, קבועה בסעיף 2 לחוק הבלו על דלק, המסמיך את שר האוצר לעשות כן לפי שיקול דעתו. סמכות זו הופעלה בעבר על ידי שרי
אוצר קודמים, והטלת מס הבלו ושיעורו לגבי הדלקים שהוזכרו לעיל נקבע בצו הבלו על דלק (הטלת בלו) משנת 2004.

לאור היות הסמכות נתונה בחוק לשר עצמו, מתעוררת השאלה האם החלטת הממשלה גוברת על שיקול דעתו של השר, או שבסמכותו לקבל החלטה בניגוד להחלטת ממשלה בנושא.

 

יתר על כן, מעבר לחובה הפורמלית, הרי שהציבור מצפה מנבחריו לעמוד מול לחציהם של גורמים מונופוליסטים, ולא לאפשר שימוש בכוחם והונם על מנת לסכל החלטה שנועדה לקדם את אינטרס הציבור והתקבלה לאחר שקילת כלל השיקולים הרלוונטיים.

 

לפרטים נוספים: רות מרגולין לב-ארי, דוברת התנועה לאיכות השלטון 052-3929506

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il