בקשה לקבלת מידע ליישום החלטות הממשלה בנוגע לרכוש יהודי מדינות ערב

י"א באדר תשע"ח, 26.2.2018

הודעה לתקשורת
בקשה לקבלת מידע ליישום החלטות הממשלה בנוגע לרכוש יהודי מדינות ערב

 

בחודש פברואר 2017 פנתה התנועה לאיכות השלטון למשרד לשוויון חברתי עם פירוט הכשלים ביישום החלטות הממשלה השונות הנוגעות לתיעוד, מחקר ואיסוף חומרים בנוגע לרכוש יהודי מדינות ערב. התנועה ביקשה כי המשרד חברתי יידרש לנושא בדחיפות, ויסיים את מלאכת האיסוף במהירות האפשרית, לאור הזדקנות אוכלוסיית היעד.

בין הכשלים עליהם עמד מבקר המדינה בדו"ח משנת 2014 ניתן למנות היעדר מדיניות כוללת ורב שנתית בנושא; היעדר תקציב מתאים ליישום החלטות הממשלה בנושא; וליקויים בפעולות המשרד לאזרחים ותיקים (שמוזג למשרדכם) בתחום ריכוז ורישום הנתונים, אשר כלל השתהות בפרסום קריאה לקהל היעד לצורך איסוף הנתונים, ואיסוף מספר זעום של טופסי תביעה (טפסים ייעודיים לרישום רכוש אוכלוסיית היעד).

והנה, בחלוף מעל שנה משליחת פנייתנו המקורית, ומעל חצי שנה ממכתב התזכורת האחרון, לא התקבל כל מענה רשמי לפניות התנועה. על כן, פונה התנועה עפ"י חוק חופש המידע לקבל מסמכים המתייחסים לתכנית העבודה של המשרד בנושא לתיעוד, מחקר ואיסוף חומרים בנוגע לרכוש יהודי מדינות ערב.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il