איכות השלטון לבית המשפט: הורו למשרד האוצר לחשוף פרטים על מינויו של מושון גבאי ליו"ר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה מעלה הגליל

                                                                                    י"ב בניסן תשע"ח, 28 במרץ 2018

הודעה לתקשורת

איכות השלטון לבית המשפט: הורו למשרד האוצר לחשוף פרטים על מינויו של מושון גבאי ליו"ר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה מעלה הגליל

התנועה לאיכות השלטון הגישה היום (יום ד) עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה להורות למשרד האוצר למסור המידע על פי חוק חופש המידע על מינויו של מר מושון גבאי ליו"ר הוועדה המרחבית לתכנון ובניה מעלה הגליל לרבות שאלון הקבלה לתפקיד, הסדר ניגוד העניינים עליו חתם ופרוטוקול וועדת המינויים.

רקע

בחודש אפריל 2016 עתרה התנועה לאיכות השלטון לבית המשפט בעקבות מינויים של שלושה מועמדים לאיוש תפקידי יושבי ראש ועדות תכנון ובניה מרחביות אשר היו פעילי מפלגת "כולנו" ובעלי זיקה ברורה לשר האוצר כחלון. בעתירה ביקשה התנועה לדעת האם דווחו שלושת ראשי הועדות הממונים על קיומו של קשר זה. לאחר הגשת העתירה מסר משרד האוצר את הפרטים הרלוונטיים מהם עלה כי שניים מתוך שלושת המועמדים ציינו בשאלונים שמלאו כי אין להם זיקה לשר. משמע, המועמדים העלימו את דבר זיקתם הפוליטית לשר ובכך הפרו את חובת הדיווח החלה עליהם כמועמדים לתפקיד בשירות המדינה. התנועה ביקשה כי יעשו פעולות לסיום כהונתם של השניים וכי תיפתח חקירה פלילית. מקץ כשנה עתרה שוב התנועה לבג"ץ על מנת שיורה על סיום תפקידם. שני ראשי הועדות החליטו להתפטר.

 

בד בבד, לאחר הגשת העתירה הגיע לידי התנועה מידע נוסף בנוגע למינוי של מקורב לכאורה לשר האוצר לתפקיד יו"ר הועדה המרחבית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל, מר מושון גבאי. לכאורה, ומתוך מידע שהגיע לידי התנועה, עולה החשש שמא מינוי זה זהה במהותו למינויים של ראשי הוועדות המודחים, ונעשה ללא מכרז כנדרש בחוק ותוך העלמת זיקתו הפוליטית של מר גבאי לשר האוצר. 

בעקבות מידע זה ולנוכח התנהלות משרד האוצר והעומד בראשו, החליטה התנועה לבחון גם את סוגיית המינו. משרד האוצר לא העביר את הפרטים המבוקשים עפ"י חוק חופש המידע ולכן נאלצה התנועה להגיש עתירה לבית המשפט.

התופעה לפיה רשות ציבורית ממעלה ראשונה כמשרד האוצר, מתעלמת מחובותיה המנהליות, מתעלמת מהוראות החוק הברורות, ומתעלמת מפניותיה החוזרות של התנועה אינה ראויה, ומהווה פגיעה קשה בשלטון החוק, בכללי המנהל התקין, באמון הציבור ברשות ובחובת הסבירות המוטלת על רשויות מנהליות.

משך הזמן הניכר אשר חלף מיום בקשת המידע לראשונה ועד הגשת העתירה, אשר גם בסופו טרם קיבלה התנועה את המידע המבוקש לידיה, מעלה חששות כבדים שמא לא מעוניינת הרשות, מתוך שיקולים שאינם מן העניין, להעביר את המידע המבוקש לידי הציבור.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il