הוגשה עתירה מנהלית לקבלת הדו"ח לתיקון הליקויים של המשרד לשירותי דת על מערך הכשרות


ז' באייר תשע"ח יום א', 22 באפריל 2018

הודעה לתקשורת

הוגשה עתירה מנהלית לקבלת הדו"ח לתיקון הליקויים של המשרד לשירותי דת על מערך הכשרות
התנועה לאיכות השלטון עתרה לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד המשרד לשירותי דת בבקשה להורות על המשרד לפרסם פרטים הנוגעים לממצאי דוח מבקר המדינה, דוח הצוות לתיקון הליקויים פרוטוקולים והחלטות הנוגעים לצוות תיקון הליקויים

רקע

מדי שנה מוציא מבקר המדינה תחת ידיו מספר דוחות, במועדים שונים. בחודש מאי 2017 פורסם לציבור דוח ביקורת שנתי מטעם משרד מבקר המדינה, הכולל דוחות מקיפים ביותר העוסקים בביקורת על משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, חברות ממשלתיות ותאגידים שונים. בין יתר הגופים ישנה התייחסות רחבה לפעילות המשרד לשירותי דת.

בפרק "הפיקוח על כשרות המזון", בדק משרד מבקר המדינה את מערך הפיקוח על הכשרות בישראל, כאשר אחד האחראיים לתקינות פעילותו. בפרק זה, ייחד משרד מבקר המדינה חלק שלם ובו התייחסות וביקורת לפעילות מערך הכשרות כאשר זו נעשתה שלא לפי כללי המנהל התקין, אשר גרמה להגברת הנטל הכלכלי על הציבור.

בתת פרק : "הנטל הכלכלי של הכשרות", מתאר משרד מבקר המדינה את ההשפעה של הכשרות על יוקר המחייה ועל עלויות המזון של משקי הבית בפרט.. עלה כי אף שגורמים אלה מודעים זה זמן רב לתופעות אלה, טרם עלה בידם למפות את היקפן וליזום מהלכים לצמצום הנטל העודף.

הממצאים התייחסו גם לתאום בין המשרדים השונים; הביקורת מצאה כי ב-20 מועצות דתיות נמצאו מקרים של קרבה משפחתית אסורה, וכי הביקורת שמבצע אגף הבקרה שבמשרד לשירותי דת על המועצות הדתיות, לא יעילה.

מכל האמור, עולה החשש שהאינטרס של כלל הציבור נפגע, כמו גם אמון הציבור שמקפיד על צריכת מזון כשר, במערך פיקוח הכשרות ובמוסדות המדינה.

על כן, עתירה זו מבקשת לחייב את המשרד לשירותי דת לפעול בהתאם לחוק חופש המידע ולהעביר לתנועה לאיכות השלטון את המידע אשר כבר ביקשה לקבל, לאחר שעברה תקופה של כארבעה חודשים ממועד הבקשה, ולאחר שהתנועה עשתה את כל המוטל עליה על-פי דין למיצוי ניסיונה לקבל את המידע שלא באמצעות בית המשפט.

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il