התנועה לאיכות השלטון נגד משרד התרבות והספורט: חשפו המידע הנוגע להליך קבלת ההחלטות בעניין אירועי ה-70 שנה לישראל


14.5.18

התנועה לאיכות השלטון נגד משרד התרבות והספורט: חשפו המידע הנוגע להליך קבלת ההחלטות בעניין אירועי ה-70 שנה לישראל

התנועה לאיכות השלטון הגישה היום (ב') עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים, בבקשה להורות למשרד התרבות והספורט להעביר את המידע המתייחס להתקשרויות המשרד עם חברה חיצונית להפקת האירוע: "חשש לשימוש בסמכויות שלא כדין למטרות של רווח פוליטי וקידום מקורבים בידי גורם העומד בראש המשרד הממשלתי."

 

פרסומים שונים בתקשורת, הנוגעים לאירועי יום העצמאות ה-70 לישראל, העלו חשש שהליך בחירת הלוגו והליך בחירת חברת ההפקה לאירוע, אירוע ממלכתי בעל תקציבי עתק, בוצע באופן הנוגד את חוק חובת מכרזים, פוגע בעיקרון השוויון, נגוע בניגוד עניינים ונוגד את כללי המשפט הציבורי. על כן פנתה התנועה לאיכות השלטון לא פחות מ-4 פעמים, במסגרת חוק חופש המידע, אל משרד התרבות והספורט, בבקשה לקבל את המסמכים המתייחסים להליך קבלת ההחלטות בנושא – פניות שעד כה לא זכו להתייחסות עניינית.

 

ככל שהפרסומים נכונים, ייתכן שאנו עדים לשימוש לא ראוי בכוח שלטוני, מתוך שיקולים זרים, ותוך הפרת כללי המנהל התקין. אנו סבורים כי מידע זה, נוכח חשיבותו ואופיו הציבורי המובהק, ראוי שייבדק, יובא בהקדם לידיעת הציבור הרחב ורשויות אכיפת החוק, כדי שיוכלו באמצעותו לבקר את אופן פעולת המשרד.

 

התנהלות משרד התרבות והספורט מעלה חשש ממשי שהימנעותו מחשיפת המידע נועדה להסתיר מעיני הציבור פגמים שנפלו בהתנהלות המשרד והעומדים בראשו. ייתכן ובמידע טמונה עדות למינהל בלתי תקין ושימוש בסמכויות שלא כדין למטרות של רווח פוליטי וקידום מקורבים בידי גורם העומד בראש המשרד הממשלתי.

 

התופעה לפיה רשות ציבורית ממעלה ראשונה כמשרד התרבות והספורט מתעלמת מחובותיה המנהליות, מתעלמת מהוראות החוק הברורות, ומתעלמת מפניותינו החוזרות אינה ראויה, ומהווה פגיעה קשה בשלטון החוק, בכללי המנהל התקין, באמון הציבור ברשות ובחובת הסבירות המוטלת על רשויות מנהליות.

 

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il