מחר: "חוק ההמלצות" מגיע לבג"ץ – דיון בעתירת התנועה לאיכות השלטון

27.06.2018
מחר: "חוק ההמלצות" מגיע לבג"ץ – דיון בעתירת התנועה לאיכות השלטון

בית המשפט העליון יתכנס מחר (ה') לדון בעתירת התנועה לאיכות השלטון הדורשת לבטל את "חוק ההמלצות". הדיון יתקיים בשעה 11:30, אולם ג', הליך 10156/17. "הכנסת השתמשה בסמכות המקודשת שניתנה לה כרשות מחוקקת לרעה, והביאה לעולם חוק מסורבל וחפוז שרומס את עקרונות היסוד של שיטת המשטר הדמוקרטית מתוך רצון לשרת אינטרסים פוליטיים צרים, עלומים ואישיים, לטובתם שלהם".

בעתירה, שהוגשה בדצמבר 2017, מבקשת התנועה מבית המשפט להוציא צו על תנאי כנגד הכנסת לבטל את חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 81), "חוק ההמלצות" בגין השימוש לרעה שעשו חברי הקואליציה בסמכות החקיקה, בחקיקת חוק שלא בתום לב ולתכלית בלתי עניינית ובלתי ראויהחקיקת החוק נועדה להטיב עם נבחרי הציבור עצמם, באופן פרסונאלי ופסול, הפוגע ברשות המחוקקת ויוצר זילות של החוק הישראלי.

 לטענת התנועה, כפי שמובאת בעתירה, מפר החוק את תקנון הכנסת השואב את כוחו מחוק-יסוד: הכנסת, בכך שההצעה גובשה בוועדה שלא הייתה מוסמכת לדון בה בנסיבות העניין בפרט לקריאה ראשונה, ואשר קנתה לעצמה את הזכות לדון בהצעת החוק בשל שיקולים אישיים ופוליטיים-צרים. כמו כן, בגין הליכי החקיקה דורסניים, ציניים ובלתי ענייניים הפוגעים ברשות המחוקקת ובמעמדה ובסמכות החקיקה. זאת ועוד, בגין הפגיעה בעקרונות יסוד של ההליך הפלילי, ביעילותו, במבנה ההליך ובהפרדה המוסדית בין המשטרה לפרקליטות, שנועדה ליצור ביקורת הדדית ובכך להגן על זכויות הנאשמים ונפגעי העבירה. וכן, בשל הפגיעה בעקרונות יסוד חוקתיים ומשפטיים ובהם: זכות הציבור לדעת, הזכות לביקורת ציבורית, הזכות לבחור ולהיבחר, השוויון בפני החוק ואמון הציבור במערכת אכיפת החוק.

בנוסף, מבקשת התנועה מבית המשפט להורות על צו על תנאי אשר יורה לכנסת להחריג מתחולת חוק ההמלצות את נבחרי הציבור, וזאת כדי לנטרל את השימוש לרעה שנעשה בהליכי החקיקה, לטובת המחוקקים, ואת הפגיעה הקשה בעקרונות יסוד חוקתיים ומשפטיים. "הכנסת השתמשה בסמכות המקודשת שניתנה לה כרשות מחוקקת לרעה, והביאה לעולם חוק מסורבל וחפוז ששם למרמס את עקרונות היסוד של שיטת המשטר הדמוקרטית – וכל זאת בניגוד מובהק להוראות תקנון הכנסת, לתכליותיו ומטרותיו ואף בניגוד לחוק הכנסת, ומתוך רצון לשרת אינטרסים פוליטיים צרים, עלומים ואישיים, לטובתם שלהם, ותוך התעלמות בוטה מ'כללי 

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il