המחלקה לפניות הציבור

אנו מודים לכם על רצונכם להפנות את תשומת ליבנו לנושאי שחיתות/ מינהל בלתי תקין. התנועה למען איכות השלטון עושה מאמץ לשלב בתכניות עבודתה פניות מן הציבור, המעלות סוגיות בעלות חשיבות לאינטרס הציבורי בתחומים אלו.

על מנת להתייחס באופן ראוי ומקצועי לפניותיכם, נודה לכם על שליחת הפנייה בכתב, בצירוף המסמכים הרלוונטיים. ניתן לשלוח את הפנייה למייל Pniyot@mqg.org.il , לפקס 02-5000076 או באמצעות טופס זה. פנייתך תבחן על ידי הצוות המשפטי של התנועה, ובמידה והנושא המועלה בפנייתך יימצא מתאים לטיפול התנועה, הוא ייכלל בתוכנית העבודה של התנועה ויטופל על ידה. מכל מקום, ככל שמדובר בפנייה שיש עימה דחיפות או בקשה לטיפול פרטני, אנו ממליצים לך בחום לפעול במישורים נוספים ולפנות לאחד מהארגונים או המוסדות העוסקים בכך.

בכדי שנוכל לבחון את הפניה נבקש לפרט בקצרה:

1.       מיהו הגוף נגדו מבקשים לפעול

2.       האירוע בגינו מלינים - בצורה ברורה ומפורטת

3.       מהי הציפייה מפעילות התנועה.

4.       כמו כן, יש לצרף מסמך/ים רלוונטי/ים התומך/ים בפניה.

לתנועה אין יכולת לבצע חקירה עצמאית ו/או סמכויות חקירה, לפיכך באם לא נקבל את המידע כמבוקש, לצערנו, לא נוכל לטפל בפניה.
ככלל, אנו מבקשים את פרטי הפונה לצורך הבהרות ועדכונים. אנו רואים ערך רב בשמירה על אנונימיות הפונים, ומתחייבים שלא להעביר פרטי פונים לאף גורם. על כן, ניתן להגיש פנייה אנונימית, אך היא לא תטופל, אלא אם יצורפו לה כל הפרטים והראיות הנדרשים לביסוס הטיפול ותצוין דרך התקשרות.
למען הפשטות, הטופס מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il