התנועה לאיכות השלטון חוסכת לציבור כסף – ובמקרים שבוזבזו או הוצאו כספי ציבור שלא כדין – דואגת שהכסף יוחזר! דוגמאות לכספים שנחסכו לקופה הציבורית וכספים שהושבו אליה בעקבות התערבות התנועה:


מרכז ההשקעות

עתירת התנועה הביאה לביטול התופעה של חברות פרטיות שקיבלו מענקים ממרכז ההשקעות של משרד הכלכלה למרות שלא עמדו בהתחייבויותיהן וכן לכך שמשרד הכלכלה דרש באופן אקטיבי השבת מענקים שניתנו לחברות שלא עמדו בהתחייבויותיהן.

השבת חובות: 29.6 מיליון

ביטול התופעה: 200 מיליון

קוקה קולה

עתירת התנועה הביאה לביטול מענק שכבר הוחלט לתת לחברה על ידי משרד הכלכלה, למרות שהיא לא עמדה בקריטריונים למענק.

65 מיליון

קרקעות המלח

עתירת התנועה והתדיינותה במשך כעשר שנים בנושא, הביאה לשינוי תנאי העסקה בעניין קרקעות המלח בין מנהל מקרקעי ישראל לבין משפ' דנקנר, שהייתה צפויה להרוויח מאות מיליונים בעקבות השינוי בייעוד הקרקעות והפיכתן לקרקעות למגורים. התנועה הביאה לביטול ההסכם המקורי, ולרווח לקופה הציבורית.

550 מיליון

בתי זיקוק לנפט (בז"ן)

עתירת התנועה נגד הארכת הזיכיון הביאה לפתיחה מחודשת של המו"מ בין המדינה לבז"ן שבבעלות משפ' עופר – בעקבותיו שונה ההסכם, והוגדל הסכום שהועבר לקופת המדינה עבור הזיכיון.

90 מיליון

אל המעיין

(רשת החינוך של תנועת ש"ס)

בעקבות עתירת התנועה נגד הכפלת תקציב העמותה בדיעבד ל-14 מיליון₪, והצפת החשש שהכספים התקבלו בעקבות דיווח כוזב בנוגע למספר התלמידים בעמותה, מונה רו"ח שערך בדיקות מקיפות והביא להשבת הכספים שניתנו לעמותה שלא כדין.

7.8 מיליון

דיווחים כוזבים בישיבות

עתירת התנועה הביאה להשבת כספים שניתנו לישיבות בשל דיווחים כוזבים על מספר התלמידים בהן ולפירוק מספר עמותות שנהגו לדווח באופן כוזב. בכך נמנעה תופעה רחבת היקף שעלתה לקופת המדינה עשרות מיליוני ₪ בכל שנה.

1 מיליארד ו-105 מיליון

(כ-85 מיליון לשנה,
על פני 13 שנים)

תחנת הכוח
במישור רותם

עתירת התנועה נגד טעות חישובית שנפלה במכרז בו זכתה חברה בבעלות משפ' עופר. למרבה האבסורד, למרות שהמדינה הודתה שנפלה טעות, משרדי הממשלה התווכחו ביניהם מי האשם, אך סירבו להודיע על ביטול ההטבה! רק בעקבות פנייתנו לבית המשפט, הופנמה הטעות, הותאמו תנאי המכרז, ובוטלה ההטבה.

130 מיליון

תחנת הכוח ברמת חובב

בעקבות דרישת התנועה, פעלה חברת חשמל לחילוט הערבות הבנקאית שניתנה לה מצד משפ' עופר, בהתאם לחוזה ביניהן.

5 מיליון

תוספות שכר ופנסיה בנמלים

בעקבות דרישת התנועה, נערך בדק-בית בקרב נמלי ישראל, והושבו חריגות שכר ופנסיה שנמשכו שלא כדין.

7.6 מיליון

הפנסיה של שר הדתות מרגי

בעודו מכהן כשר, קיבל מרגי כספי פנסיה בגין כהונתו במועצה הדתית בעיר באר שבע, ללא הסכמה חוקית לכך. פניית התנועה בדרישה להשבת הכספים, הביאה להסכם במסגרתו הושבו חלקם.

40,000

מניעת מינוי מנכ"ל חסר ניסיון
לתקופת ניסיון

הממשלה החליטה למנות מועמד חסר כישורים מתאימים לתפקיד מנכ"ל משרד המדע, כדי לעמוד בדרישות, התכוונה הממשלה למנותו לתקופת צבירת ניסיון של 6 חודשים בתפקיד שאינו נדרש. בפסק הדין הבהיר בג"ץ שלא תתאפשר צבירת ניסיון על חשבון הקופה הציבורית, וביטל את המינוי.

192,000

סה"כ

 

2 מיליארד

ו-190 מיליון

 

בטיפול... כספים רבים נוספים עדיין מונחים על הכף – מספר דוגמאות מתוך מאבקים רבים:

·         האגודות העות'מאניות –גופים (כמו קק"ל, ההסתדרות, קופות חולים) שלמרות המגע הנרחב שלהם עם מיליארדים מהכסף של   הציבור – הם לא מחוייבים לשום סטנדרטים מינימליים של שקיפות ומנהל תקין.

·         הבורסה – לא מתנה לבנקים! – התנועה נאבקת על מנת לתקן את החקיקה ולא לקבע את המונופול של הבנקים על הבורסה – שמשמעותו מתנה בשווי של מיליארדים על חשבון הציבור.

הישגים רוחביים של התנועה בתחום הכלכלי:

 

·         הרפורמה בבנקאות - רבות מהמלצות התנועה התקבלו ע"י הוועדה שדנה בנושא, מה שיביא לצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאי. בין היתר, שני הבנקים הגדולים נצרכו למכור את חברות האשראי שבבעלותם ולא יוכלו לעסוק עוד בשוק כרטיסי האשראי – מה שיגביר את התחרות, יצמצם את הריכוזיות ויוזיל משמעותית את התשלומים שהציבור משלם לבנקים; עוד המלצות שהתקבלו - התאמת הרגולציה לבנקים חדשים וקטנים, החלת ביטוח פיקדונות בישראל, הקצאת כספי חסכונות ארוכי טווח לאשראי למשקי בית ופישוט ההליך לסגירת חשבונות בנק.

·         מתווה הגז – בעקבות עתירת התנועה בוטל הסעיף בחוק שהיה מקבע את מונופול הגז לשנים ומפקיע את יכולתן של הכנסת והממשלה לשמור על האינטרס הציבורי מול חברות הגז.

·         כימיקלים לישראל והחוק לעידוד השקעות הון – ועדה מקצועית קבעה שיש לתקן את החוק לעידוד השקעות הון, כך שיופסק המצב האבסורדי שבו חברת כי"ל בבעלות משפ' עופר קיבלה כמעט חצי מיליארד ₪ כל שנה (!) במסגרתו. החברה הפעילה לחצים כבדים על הח"כים ועל משרד האוצר כדי למנוע את תיקון החוק – עבודה מתמשכת של התנועה וגורמים נוספים הביאה בסופו של דבר לכך שהחקיקה הושלמה – ובכך נחסכו מיליארדים לקופה הציבורית.

·         משאבי הטבע – בעקבות מסקנות ועדת ששינסקי חלה עלייה בעשרות אחוזים בהיקף התמלוגים שמקבל הציבור על השימוש במשאבי הטבע שבמדינת ישראל. התנועה הופיעה מול כל הגורמים הרלוונטיים, ניסחה עמדות מקצועיות וניהלה קמפיין ציבורי נרחב. עם קבלת מסקנות הוועדה, יו"ר הוועדה ששינסקי הודה אישית לתנועה על חלקה העצום בהדיפת הלחצים ובלימת מסע הלחצים של החברות שניסו לשבש את פעילותה התקינה של הועדה.

·         צמצום הריכוזיות במשק – התנועה מובילה החל מלפני מספר שנים ועד היום את המאבק בריכוזיות החונקת את המשק הישראלי. פעילות התנועה סייעה רבות להעלאת הנושא למודעות הציבורית, ובזמן שהתנועה פתחה במאבק עוד היו מי שטענו שאין בעיה של ריכוזיות במשק הישראלי; התנועה דחפה להקמת ועדה מקצועית שתטפל בנושא הריכוזיות, ולאחר מכן ליוותה באופן צמוד את הדיונים בוועדת הכספים ובוועדות לניסוח הצעת החוק. פעילות התנועה תרמה רבות הן לכך שהחוק עבר והן לתצורתו הסופית של החוק, שהטיב מאוד עם המשק הישראלי.

·         חיסול הסדר לקבלת הטבות חקלאיות למי שאינם חקלאים – תחת המעטה היפה של "תמיכה בחקלאים" הסתתר במשך עשרות שנים הסדר מוזר ביותר (בשם "חלף פטם"), במסגרתו, חילקה המדינה מדי שנה כספים בהיקף של מיליוני שקלים לאנשים שנכללו ברשימה שנערכה לפני למעלה מעשרים שנה, שבאותה עת, עסקו בגידול עופות. מאז ועד היום, רבים מהם כבר לא עסקו ועוסקים בחקלאות, חלקם הורישו או אפילו מכרו את ההטבה (!) – וכך יוצא שקבוצת אנשים שכלל לא קשורים לחקלאות – מקבלת מיליונים מהמדינה. כל זה בזמן שחקלאים אמיתיים קורסים. פעילות התנועה (עריכת מחקר מקיף, ניסוח נייר עמדה מקצועי ומפורט, פעילות נרחבת מול חברי הכנסת, ומאבק ציבורי ותקשורתי), נחלה הצלחה רבה – וההסדר האבסורדי הופסק.

·         המאבק ביוקר המחיה  - בנוסף לחוק הריכוזיות שעבר וצפוי להביא לירידה ביוקר המחיה, התנועה מטפלת בבעיית יוקר המחיה בדרכים רבות נוספות. בין השאר, רשות ההגבלים קיבלה את עמדת התנועה וקבעה שגביית מחיר מופרז  ע"י מונופול – תחשב לניצול לרעה של כוח מונופילסטי – על כל המשמעות החוקית והמשפטית של העניין; עתירת התנועה הביאה להוזלה משמעותית בכניסה לאתרי טבע כמו אתר החרמון; אחרי פעילות ארוכת שנים של התנועה נגד מועצות הייצור הארכאיות והמיותרות – שגוזרות קופון בזמן שמצד אחד מחירי התוצרת החקלאית גבוהים ומצד שני החקלאים עצמם קורסים – הודיעו במשרד החקלאות שיסגרו את מועצת הצמחים.

·         שוק ההון – התנועה הצליחה למנוע את העלאת העמלות שגובים הבנקים מהציבור; מנעה מינוי דירקטורים לבנק לאומי שהיו צפויים להיות בניגוד עניינים; הצליחה להשפיע רבות על המלצות ועדת אנדורן למאבק בתספורת החוב במטרה לטפל במקרים אלו ביד קשה יותר הביאה להקמת ועדה שתחקור את הכשלים במחדל אי.די.בי;  ועוד ועוד.

·         שקיפות ומנהל תקין – הפעילות של התנועה במישור הכלכלי כוללת בין השאר מאבקים לשקיפות ומנהל תקין גם בהתנהלות הכספית. הפעילות המשפטית, הפרלמנטרית והציבורית של התנועה הצליחה להביא לאורך השנים להישגים משמעותיים בתחום זה: שקיפות ספר התקציב; פרסום דברי ההסבר של החלטות הממשלה; החזרות הוצאות שרים במסגרת נסיעותיהם לחו"ל; פרסום דו"ח המעילות במערכת הבנקאית מדי שנה; פרסום שמות המועמדים להיות דירקטורים בחברות ממשלתיות; ועוד.

 

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il