דוגמאות לפעילותה המשפטית של התנועה למען איכות השלטון לשינוי נורמות שלטוניות

ב 26   שנות קיומה, ביססה התנועה למען איכות השלטון בישראל את מעמדה כעותר ציבורי מרכזי, הבולט בנחישותו ובהתמדתו בניהול הליכים משפטיים שונים בפני ערכאות שונות ובפרט בפני בג"צ, בתי המשפט המנהליים ובתי הדין לעבודה.
עשרות רבות של עתירות שהגישה התנועה, הביאו לשינוי ולפיתוח המשפט המנהלי והחוקתי הישראלי ולקידום נורמות חשובות של שלטון החוק ומינהל תקין. התנועה מהווה היום גורם משמעותי המשפיע על דרך ההתנהלות של הרשויות השונות, ואף מרתיע רשויות שלטון מקבלת החלטות בלתי ראויות.

התנועה פועלת במגוון נושאים וטיפלה לאורך השנים באלפי פניות של אזרחים כנגד שחיתות והפרת כללי מנהל תקין ברשויות השלטון. הפניות מגיעות לתנועה במסגרת "קו הטוהר" של המחלקה לפניות הציבור ומטופלות על ידי עורכי הדין של התנועה בסיוע סטודנטים למשפטים

החלק הארי של הטיפול המשפטי מתמקד בעבודה יום יומית מול רשויות השלטון השונות. כפי שניתן לראות מן הדוגמאות שיובאו להלן, הנושאים הם מגוונים: אחריות אישית של נושאי משרה, הטבות לבעלי הון מצד הממשלה, שקיפות הליכי קבלת ההחלטות, תקינות הליכי מינוי למשרות בכירות בשירות הציבור, הפרת כללי מנהל תקין בשלטון המקומי, הגנת עובדים אשר התריעו על מעשי שחיתות ופגיעה בטוהר המידות ועוד.
החלטת הנהלת התנועה על נקיטה בהליכים משפטיים נעשית כמוצא אחרון, אשר ננקט רק לאחר שמיצוי הליכים לא הביא לתוצאה הרצויה.

קיבצנו עבורכם דוגמאות בולטות לעתירותיה של התנועה, להישגיה המשפטיים, וגם למקרים בהם לא הצלחנו.....

זאת, מתוך מבחר רב מאוד של פעולות והישגים לאורך שנות פעילותה של התנועה.


52 דוגמאות לפעילות המשפטית.
English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il