התנועה למען איכות השלטון בישראל שמה לה למטרה קידום ממשל איכותי יותר עבור אזרחי ישראל. התנועה רואה בדמוקרטיה אפקטיבית ומוגנת צורך חיוני, על אחת כמה וכמה במדינה צעירה כמדינת ישראל. במשך השנים התנועה הציבה עצמה כ"כלב השמירה" על שלטון החוק, על טוהר המידות ועל טובת הציבור.

 • התנועה היא עצמאית, א-מפלגתית וקיימת שלא למטרות רווח.
 • מקורות המימון של התנועה הם דמי החבר של אלפי חבריה ותרומות פרטיות, וזאת על מנת לשמור על אי-תלות.
 • התנועה נוסדה כתנועת מחאה במרץ 1990 בעקבות המשבר הקואליציוני על בסיס של קומץ שובתי רעב, של מפגינים ושל אזרחים מן השורה, אשר רצו שינוי ומשטר פוליטי תקין.
  כיום מונה התנועה כ-35,000 חברים ותומכים
  .
 • אין גורם ציבורי החסין בפני ביקורת התנועה, ואין היא מבחינה בשייכות מפלגתית של הגורם אליו מופנית הביקורת.
 • התנועה משרתת כל אזרח ואזרח בישראל, ללא קשר להשתייכות למגזר זה או אחר.
 • התנועה הפכה לאחד העותרים הציבוריים הבולטים ביותר לבג"ץ ולקול מוסרי ייחודי להגינות ציבורית.
 • התנועה ייסדה את המכללה לאיכות השלטון, ובאמצעותה היא מקדמת את חיזוק המודעות הציבורית לדמוקרטיה ולאתיקה שלטונית הן בבתי ספר, הן בהשתלמויות למבוגרים ולעובדי ציבור.

מטרות התנועה

התנועה בחרה להתמקד במטרות הבאות:

 • העלאת אמות המידה המוסריות הציבוריות של עובדי ציבור והנחלת תרבות של הגינות בפוליטיקה
 • חיזוק מודעות הציבור לנושאים שבהם עוסקת התנועה באמצעות מעורבות אזרחית גדולה יותר
 • עידוד שקיפות הפעילות השלטונית
 • קידום אחריות אישית של עובדי ציבור לשמירה על שלטון החוק בישראל
 • חשיפת שחיתויות ועברות של עובדי ציבור ומעקב אחריהן

 כיצד משיגה התנועה את מטרותיה?

התנועה מצליחה להשיג את מטרותיה בעזרת צוות התנועה ותמיכת מאות המתנדבים, תוך שימוש באמצעים כגון:

 • עתירות לבג"ץ
 • חשיפה וגילוי ברבים של פעולות עובדי ציבור שאינן תואמות את המנהל הציבורי התקין
 • מתן שירות ועזרה משפטית ללא תשלום לחושפי שחיתויות
 • הוצאת מגוון רחב של פרסומים מייסודה של התנועה, כגון הביטאון "מאחוריך", עיתון אינטרנט חודשי, ידיעון התנועה "עמוד האש" ועוד
 • מתן תארי "אביר השלטון" בכל שנה לעובדי ציבור אשר תרמו ופעלו בנושא האתיקה בחיים הציבוריים
 • עריכת סימפוזיון שנתי בנושאי ממשל איכותי
 • הפגנות ועצומות בהתאם להתרחשויות
 • עצרות וחוגי בית בכל רחבי הארץ

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il