אז מה בעצם לא בסדר בחוק הגיוס החדש?

הודעה לתקשורת
02/07/2018

אז מה בעצם לא בסדר בחוק הגיוס החדש?

רגע לפני שיעלה חוק הגיוס לקריאה ראשונה במליאת הכנסת, שיגרה היום (ב') התנועה לאיכות השלטון מכתב ליו"ר הקואליציה, לשר הביטחון, ליועץ המשפטי לממשלה ולראשי כל הסיעות, ובו הסבר מפורט על הפגמים העולים מחוק הגיוס החדש ועל הסיבות להתנגדות התנועה לחוק. "תזכיר החוק יוצר מצב של הפלייה מובנית בחסות החוק, הפלייה בין דם לדם, המובילה לפגיעה אנושה בזכויות יסוד רבות. אין לכך מקום במדינה יהודית ודמוקרטית ".

 

במכתב, שנשלח ליו"ר הקואליציה דוד אמסלם, לשר הביטחון אביגדור ליברמן, ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ולראשי כל הסיעותמפורטים כל הפגמים הגלומים בחוק הגיוס שיעלה היום להצבעה בכנסת. לאחר שנים רבות של כאוס בנושא, של חוקים שבוטלו, של ממשלות שקמו ונפלו על סוגיית גיוס החרדים, אין ספק כי הנושא מורכב ונדרשת מלאכת מחשבת לשם קידום התכלית הראויה הזו. אולם, תזכיר החוק הנוכחי לא רק שלא מקדם לעבר התכלית אלא מקבע באופן אינהרנטי את אי השוויון לטווח הרחוק, ובמקום ליצור פתרון הדרגתי עד לשוויון בגיוס, יוצר מצב של הפלייה מובנית בחסות החוק, הפלייה בין דם לדם, המובילה לפגיעה אנושה בזכויות יסוד רבות הכלולות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו כמו גם בחוק יסוד: חופש העיסוק. אין לכך מקום במדינה יהודית ודמוקרטית.

 

אנו קוראים ליו"ר הקואליציה, לשר הביטחון וליועמ"ש להימנע מלקדם הצעת חוק זו, ולפעול לקידום פתרון אמת אשר יוביל לשוויון בגיוס לצה"ל בצורה אמיתית ונכונה. המכתב נשלח גם לראשי הסיעות בכנסת בקריאה ברורה כי לא יתנו ידם לקידום החוק, על הפגמים המהותיים והחוקתיים השזורים בו, ועל תרומתו להנצחת ההפליה ואי השוויון בין אדם לאדם ובין דם לדם

 

"לעמדתנו, אין בתזכיר החוק ובמנגנונים המוצעים בו להוות אמצעי מספק להשגת תכליתו – קידום השוויון בנטל הגיוס – ולכן אין בו כדי להצדיק את הפגיעה הקשה בעקרון השוויון החוקתי. נראה כי בנוסחו הנוכחי מהווה החוק כסות חוקית בלבד לפטור המפלה שניתן לציבור החרדי מפני קיום חובתו האזרחית".

English | תנאי שימוש באתר | מערכת האתר | הדפס | צור קשר | שאלות נפוצות | כתוב למערכת | | מפת האתר

התנועה למען איכות השלטון בישראל

רח' יפו  208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073, 02-6633400 פקס:  02-5000076

E-mail: mqg@mqg.org.il