צור קשר

התנועה למען איכות השלטון בישראל
רח' יפו 208 ת.ד. 4207, ירושלים 91043. טל': 02-5000073 פקס: 02-5000076
E-mail: mqg@mqg.org.il
באפשרותך לפנות באמצעות טופס זה לקבלת מידע נוסף