תרומה לפרויקטים

למען הפשטות, הטופס מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד

לכבוד התנועה למען איכות השלטון בישראל
ברצוני לתרום לפעילות התנועה למען איכות השלטון בישראל.
תרומתי מיועדת ל...
 
סכום התרומה
 
התרומה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מספר עמותה 580178697
פרטי התורם
להסדרת תשלום תרומה באמצעות הטלפון ניתן לפנות ל גב' מרים זינגרמן, מנהלת תחום גיוס חברים ותרומות בטלפון 02-5000073 (שלוחה 455)
ניתן לשלוח תרומה באמצעות הדואר : התנועה למען איכות השלטון , ת.ד. 4207 ירושלים 91043
המלצה על ידיד מתעניין
ברצוני להמליץ על ידידים/ידידות שמטרות התנועה למען איכות השלטון בישראל קרובות ללבם: